2020-05-28 09:35Pressmeddelande

Innovation- och designingenjörernas examensutställning

null

Nu i slutet av maj har högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design sin årliga utställning av examensarbeten. I år är, på grund av den pågående pandemin, utställningen digital istället för på plats på Karlstads universitet.

- Det är mycket roligt att följa studenternas designprocesser, som leder fram till bra lösningar och produkter, säger Monica Jakobsson, universitetsadjunkt i maskin- och materialteknik på Karlstads universitet. De som ser presentationerna av examensarbetena kommer säkert att bli överraskade av spridningen över olika områden, där studenterna tagit sig an projekt med sin välutvecklade designmetodik.

Många olika uppdragsgivare
Studenternas examensarbeten visar på en stor bredd och variation av samarbetspartner. Några exempel på frågeställningar är: Ändra beteendemönster eller byta planet? och Kan döva höra med känseln?

Uppdragsgivare i år är bland andra Vestre, Granqvists, Glava Energy Center, Asko och IKEA.

Årets examensarbeten delas in i fyra områden; produktutveckling, hållbar utveckling, produktion och tjänstedesign.
Studenternas examensarbeten presenteras med text, kontaktuppgifter, bilder och filmer här www.kau.se/innovation-och-designingenjorernas-examensutstallning

För mera information går det bra att kontakta någon av studenterna eller programledaren Monica Jakosson, universitetsadjunkt i maskin- och materialteknik på Karlstads universitet, tel 0706 905 880 eller monica.jakobsson@kau.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.