2023-05-16 06:00Pressmeddelande

Ingesundsprofessor på IVA:s 100-lista

Carl Unander-Scharin, professor i musikalisk gestaltning inriktning klassisk sång vid Musikhögskolan Ingesund finns, tillsammans med Åsa Unander-Scharin, dansare, koreograf och regissör,  tittar uppåt bland pipor i en kyrkoorgel. Forskarna fi...Carl Unander-Scharin, professor i musikalisk gestaltning inriktning klassisk sång vid Musikhögskolan Ingesund finns, tillsammans med Åsa Unander-Scharin, dansare, koreograf och regissör, med på IVA:s 100-lista 2023.

Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) har presenterat årets 100-lista med forskningsprojekt som bedöms ha stor potential att komma till nytta genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Professor Carl Unander-Scharin vid Musikhögskolan Ingesund, Karlstads universitet finns med på listan.

- En lika oväntad som glad nyhet som öppnar för många spännande möjligheter för oss och vårt sätt att innovera utifrån scenkonstens speciella behov framgent, säger Carl Unander-Scharin, professor i musikalisk gestaltning inriktning klassisk sång vid Musikhögskolan Ingesund. 

Årets lista samlar forskningsprojekt som adresserar teknik i mänsklighetens tjänst inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap.

Inom forskningsprojektet Opera Mecatronica - new digital musical instruments and robots that refine human skills and transform audience interaction, skapar Carl Unander-Scharin, tillsammans med Åsa Unander-Scharin, dansare, koreograf och regissör, nya digitala instrument och robotar för scenkonst. Grundtanken är att tillföra nya referenser och kompetenser till operakonsten, danskonsten och scenkonsten som helhet i form av interaktiva verktyg. Verktygen och instrumenten som till exempel The Vocal Chorder, Robocygne, The Throat, The Charged Room och The Virtual Obbligato, omformar musikaliska och sceniska kompetenser och erbjuder nya möjligheter för såväl scenkonstnärer som publiken. Genom att scenkonstnären och publiken interagerar med artefakterna, våra konstprojekt, möjliggörs nya gränssnitt mellan artist och publik och mellan aktörer på scenen (både mänskliga och "non-human"). De digitala instrumenten och robotarna har nått en stor publik genom en lång rad scenföreställningar, såsom den mycket uppmärksammade "The Tale of the Great Computing Machine" som uruppfördes i höstas i Kungliga tekniska högskolans, KTH Reaktorhall, med 19 utsålda föreställningar och pressrosor.

 

- Våra artefakter utvecklas i samarbete med Karlstads universitet, Luleå tekniska universitet, Mälardalens universitet och Kungliga Tekniska högskolan. Inom en snar framtid kan de även komma att användas i utbildnings- och rehabiliteringssyften.

 

Läs mer om projektet på 100-listan

 

Besök webbplatsen för konstnärsduon Unander-Scharins projekt Opera Mecatronica 

Om 100-listan 
100-listan tas fram av IVA-projektet Research2Business, R2B, som verkar för att Sverige ska vara ledande på att omvandla akademisk forskning, inom tekniska och ekonomiska vetenskaper, till innovation och konkurrenskraft i näringslivet. IVAs 100-lista lanserades i samband med IVAs 100-årsjubileum 2019, därav namnet. Urvalskommittén består av drygt 40 kvalificerade personer ur IVAs breda nätverk av representanter från akademi, näringsliv och offentlig verksamhet. Projektet drivs i samarbete med Vinnova, PRV, Teknikföretagen, Svenskt Näringsliv, KK-stiftelsen, Almi och Sveriges högskolor och universitet.

Kontakt:

Carl Unander-Scharin, professor i musikalisk gestaltning inriktning klassisk sång vid Musikhögskolan Ingesund, 070-541 90 59.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Charlotte Palm Berggren
Kommunikatör
Charlotte Palm Berggren