2017-03-06 12:54Pressmeddelande

Informationsdagarna ger svar om framtiden

null

Den 8-9 mars bjuds gymnasieelever i årskurs 3 till Karlstads universitet för de årliga Informationsdagarna. Cirka 2 500 besökare väntas komma och bland dem finns många av morgondagens studenter.

Dagarna inleds klockan 09:00 med en inspirerande föreläsning om innebörden av att vara universitetsstuderande. Därefter följer tre utbildningsinformationspass och seminarietillfällen för att ytterligare informera gymnasieeleverna om studentlivets möjligheter.

– För många känns det kanske stort och främmande att studera på universitet. Det finns mängder av program och hundratals kurser att välja bland, säger Malin Åhs, kommunikatör vid Karlstads universitet. Under Informationsdagarna får gymnasieelever tillfället att fråga och få svar på funderingar om framtida studier.

Nya seminariepass för i år är ”Att forska om gravitationsvågor och kvantfysik” och ”Jag är inte rasist, men…” som arrangeras av Karlstads universitet. Dessutom är flera andra universitet representerade på Informationsdagarna. Kungliga tekniska högskolan, Chalmers och Lunds universitet är bland andra på plats.

Vi hoppas att besökarna upplever en trevlig dag och får ett gott intryck av Karlstads universitet samt att de känner att de kan fatta beslut om vidare utbildning, fortsätter Malin Åhs.

Programmet i sin helhet finns på kau.se. För mer information kontakta Malin Åhs på telefon 070-181 12 63.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.