2021-04-09 11:41Pressmeddelande

Industri 5.0 för innovativ och hållbar tillverkning

Jorge Solis med robotJorge Solis med robot

EU-programmet Industri 5.0 ska genom forskning och innovation leda till en mer hållbar och humancentrerad europeisk industri. En del av detta initiativ sker på Karlstads universitet. Denna vecka installeras en industriell kollaborativ robot som ett viktigt tillskott för att öka kvaliteten i våra ingenjörsutbildningar och stärka samarbetet med våra industripartners i projektet.

- Näringslivet har idag ett stort behov av utvecklingskompetens inom automation och robotik, säger Jorge Solis, docent i elektroteknik. Genom att använda kollaborativa robotar i tillverkningsprocessen kommer arbetet bli kvalificerat till att ge mervärde i produktionen, vilket leder till anpassning och personifiering av produkter. För att öka förutsättningarna för industrins rekrytering av kvalificerad personal vill vi vid Karlstads universitet genom detta nytillskott ytterligare kvalitetsutveckla våra ingenjörsutbildningar. För att förbereda våra ingenjörsstudenter för sin kommande yrkeskarriär behövs ständig uppdatering av utrustningen när det gäller arbete med automation och robotteknik.

Ny kollaborativ robot installeras på Karlstads universitet
En modern industriell kollaborativ robot samt industriella automatiseringssystem har köpts in genom en externfinansiering från Ljungbergsfonden.

- Målet är att utveckla ingenjörsutbildningarna så att de alltid ligger i framkant och ger våra studenter spetskompetens inom sitt område mot Industri 5.0, säger Jorge Solis.

Framtiden är redan här
Dagens och morgondagens industri kräver modern teknik där samverkan sker mellan människor, mellan människor och maskiner och mellan maskiner. Maskiner kan övervaka sig själva, analysera resultatet och autonomt optimera driftförhållanden och produktion. Resultatet är högre effektivitet och produktivitet. En ny epok av industrirobotar som kan arbeta sida vid sida med människor inom framförallt olika former av små komponentmonteringar och materialhantering har redan inletts.

Utrustningen kommer användas för samverkan och studentrekrytering
Den pedagogiska planen i samaberbete med industrin baseras på aktiviteter där den nya utrustningen kommer att kopplas till moment inom kurser vid ingenjörsutbildningarna på såväl grund som avancerad nivå. Det kommer även anordnas studiebesök, föreläsningar, demonstrationer, laborationer och projektarbeten för såväl presumtiva studenter som samarbetspartners.

Främjade av innovation i tillverkning genom industriella system
Mer information finns på www.kau.se/elektroteknik/samverkan/framjade-av-innovation-i-tillverkning-genom-industriella-system

För ytterligare information kontakta Jorge Solis, docent i elektroteknik, tfn 054 700 1953 eller jorge.solis@kau.seOm Karlstads universitet

Välkommen till Karlstads universitet! Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.


Kontaktpersoner

Carina Olsson
Kommunikatör
Carina Olsson
Kommunikatör Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap