2017-02-17 13:05Pressmeddelande

Inbjudan till pressträff efter universitetsstyrelsens möte

Den 21 februari träffas styrelsen för Karlstads universitet då bland annat årsredovisning och bokslut för 2016 ska fastställas. Vid mötet kommer även rektor att berätta om aktuella händelser och en lägesrapport om rektorsrekryteringen kommer att presenteras. Efteråt välkomnas media till en pressträff där styrelsens ordförande Karin Johansson och universitetsdirektör Anne-Christine Larsson Ljung sammanfattar mötet och är tillgängliga för frågor.

När: Tisdagen den 21 februari klockan 15.00
Var: 1B 421, Karlstads universitet
Kontakt: Petter Niljung, ledningskommunikatör, 070-286 84 92

Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutande organ och utgör tillsammans med rektor universitetets främsta ledning. Styrelsen har det övergripande ansvaret för universitetets verksamhet och ansvar för de långsiktiga och övergripande frågorna. Styrelsen träffas fem gånger per år.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.