2017-09-29 16:03Pressmeddelande

Inbjudan till pressträff efter universitetsstyrelsens möte 3 oktober

Den 3 oktober träffas styrelsen för Karlstads universitet. Efteråt välkomnas media till en pressträff där styrelsens ordförande Karin Johansson och rektor Johan Sterte sammanfattar mötet och svarar på frågor.

När: Tisdag 3 oktober klockan 14.30
Var: 1B 421, Karlstads universitet

Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutande organ och utgör tillsammans med rektor universitetets främsta ledning. Styrelsen har det övergripande ansvaret för universitetets verksamhet och ansvar för de långsiktiga och övergripande frågorna. Styrelsen träffas fem gånger per år.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.