2023-09-29 05:40Pressmeddelande

Inbjudan: Riskvandring i Karlstad – från kris till hållbarhet under ForskarFredag

Översvämningsvandring med CSR

När? - Lördag den 30/9 kl. 13:00-15:00 (sista starttid 14:30)
Var? - Start: Bryggan vid Värmlands museum. Mål: Inre hamn.
Varför? - ForskarFredags sista aktivitet

Genom en promenad med guidade stopp får deltagarna kunskap om Karlstads risker och beredskap inför kriser utifrån historik, dagens förutsättningar och framtidens klimat. De får insikt i hur vi påverkas av framtida klimatrisker såsom värmeböljor och skyfall, vi pratar om nybyggnation och befintlig bebyggelse och anpassning till ett förändrat klimat – en möjlighet att ta del av Karlstads resa mot en hållbar framtid! Vandringen är kostnadsfri och det är bara att dyka upp. Den går på gångvägar och varje person genomför promenaden i sin egen takt.

Centrum för forskning om samhällsrisker, CSR, är de som kommer att genomföra vandringen under sista dagen av ForskarFredag. CSR är ett forskningscentrum vid Karlstads universitet med fokus på samhällets förståelse och hantering av risker i ett samhälle där risk- och säkerhetsfrågor blir alltmer komplexa och samhällsviktiga.

CSR arbetar med forskningsfrågor om orsaker till och konsekvenser av samhällsrisker och om samhällets samt individens sårbarhet för och kapacitet att hantera dessa. CSR består av en stor grupp forskare från olika akademiska discipliner och representanter med bakgrund i offentlig förvaltning och näringsliv.

ForskarFredag vill skapa mötesplatser mellan forskare och allmänhet, visa hur roligt, spännande och vardagsnära forskning kan vara och hur det egentligen är att jobba som forskare. Besökare och forskare möts genom experiment, workshops, prova-på-aktiviteter, vetenskapsshower, tävlingar, samtal, utställningar, science cafés och mycket mer. 

ForskarFredag har arrangerats i hela Europa sedan 2006 och är en del av European Researchers’ Night.

Kontaktperson

Emelie Hindersson, centrumkoordinator på CSR
E-post: emelie.hindersson@kau.se
Tel: 0704322361

Åsa B Höjer, projektledare ForskarFredag
Tel: 070-33 505 95

 


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Åsa Bongnell-Höjer
Kommunikatör
Åsa Bongnell-Höjer