2019-01-14 13:57Pressmeddelande

​Ilska och glädje i digitala medier fokus för forskningsprogram

null

Journalistiken har de senaste åren sett ett ökat engagemang i digitala medier, både positivt och negativt. Ett forskningsprogram vid Karlstads universitet, finansierat av Anderstiftelsen, undersöker närmare hur engagemanget tar sig uttryck och på vilket sätt branschen kan arbeta för att skapa en mer konstruktiv dialog med sin publik.

De senaste åren har attityd och ton i digitala medier blivit ett hett debattämne, inte minst kring nyheter och journalistik. Många reaktioner är rena känsloyttringar som inte nödvändigtvis berör händelserna som avhandlas utan snarare riktar in sig på journalistens eller publikationens agenda. Detta både på gott och ont: en av journalistikens uppgifter är att engagera och väcka debatt, och möjligheterna att göra det har med sociala medier blivit betydligt större. Men med ökat engagemang kommer också negativa reaktioner, konspirationsteorier och hot.

Känslor på större skala

Forskningsprogrammet "Känslan av nyheter: affekt, engagemang och gemenskap i det digitala medielandskapet" leds av Henrik Örnebring och Mikael Karlsson, båda professorer i medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet.

- Forskningen har precis börjat bry sig om det här ämnet, och det blir mer och mer aktuellt, säger Henrik Örnebring. Journalister vet att vi inte bara resonerar kring själva informationen i en nyhet – vi känner saker, vi blir upprörda eller glada eller oroliga. Det har alltid varit så, men idag sker det på mycket större skala.

Det går inte att säga att de här reaktionerna är övervägande negativa, menar Henrik Örnebring:

- Det kan vi inte påstå med någon säkerhet. Det finns också mycket positivt. För att ta ett exempel var det övervägande positiv kommunikation i sociala medier under flyktingkrisen. Nätverkande känsloreaktioner har mycket positiv potential.

Minska hot och trakasserier

Det ligger i nyhetsbranschens intresse att väcka engagemang. När branschen pratar om engagemang är det med positiv värdeladdning – men det förekommer också många negativa reaktioner, ibland rena hot och trakasserier. Programmet kommer att jobba nära journalister som upplever hela spektrat av affektreaktioner och undersöka hur nyhetsbranschen kan arbeta för att minska dessa reaktioner och bidra till rimligare känslomässiga reaktioner och en mer konstruktiv dialog.

Om projektet

Anderstiftelsen har nyligen beslutat att ge "Känslan av nyheter: affekt, engagemang och gemenskap i det digitala medielandskapet" fortsatt finansiering med 14,7 miljoner kronor under 2019-2022, vilket kommer att ge forskargruppen NODE, The Ander Center for Research on News and Opinions in the Digital Era, utrymme för forskningstid för flera forskare, två doktorander, en postdoktortjänst samt internationella samarbeten med University of Leeds och University of Minnesota.

Kontakt

För mer information, kontakta Henrik Örnebring på henrik.ornebring@kau.se eller 054-700 16 42.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.