2024-01-19 11:00Pressmeddelande

I frontlinjen för handlingskompetens mot klimatförändringar

Summerschool på Junior Utrecht UniversitySummerschool Junior Utrecht University

Trots ökat intresse för klimat- och hållbarhetsfrågor i skolorna saknas kunskap om kvaliteten på utbildningen. IMP>ACT-projektet, som startar i januari och pågår i fyra år, kommer att utveckla en bedömningsram för att mäta påverkan och effektiviteten av dessa utbildningsmetoder.

 - Lärare vill bara det bästa för sina elever, men hur gör de rätt val, säger Daniel Olsson, forskare i biologididaktik vid Karlstads universitet. Hur vet de om en viss metod verkligen kommer att bygga upp sina elevers kompetens att agera och tänka annorlunda om klimatförändringar?

Daniel Olsson betonar vikten av att lärare kan göra olika val för att förbättra elevernas förståelse och handlingar kring klimatförändringar. Han påpekar att trots det ökade antalet alternativ för utbildning om hållbarhet och klimat, saknas ramverk och metoder för en noggrann bedömning av klimat- och hålbarhetsutbildningens kvalitet.

Horizon Europe
Nu i januari startar ett internationellt projekt, finansierat av Horizon Europe med 5 miljoner euro, som kommer att utveckla bedömningsinsrument för att bedöma påverkan av klimat- och hållbarhetsutbildning. Det inkluderar att mäta elevernas kunskap om möjligheter att agera, motivation att agera och självförtroende för att stödja kampen mot klimatförändringar.

Enligt Jelle Boeve-de Pauw, koordinator för projektet och universitetslektor vid Utrecht University's Freudenthal Institute, är målet att ge användare möjligheten att bedöma resultaten av hållbarhets- och klimatutbildning. Projektet omfattar även sex fallstudier för att testa bedömningsramen med olika användare och organisationer som tillhandahåller utbildning på området.

Utbilda våra medborgare
Forskarna betonar att skolor och utbildningsorganisationer spelar en viktig roll i att lösa klimatproblem genom att utbilda medborgare som kan bidra till en hållbar framtid. De framhäver behovet av att basera utbildningsval på vetenskapliga insikter snarare än enbart på magkänsla.

Internationellt samarbete
IMP>ACT-projektet involverar partners från olika länder och organisationer inom hållbarhets- och klimatutbildning. Karlstads universitet ser fram emot att bidra till en ökad förståelse och effektivitet av dessa viktiga utbildningsinsatser. Kontakt Daniel Olsson, Universitetslektor i biologi med inriktning didaktik vid Karlstads universitet. Tel: 076-11 44 680

  • Partners i projektet inkluderar Utrecht University, University of Vechta, University of Antwerp, Masaryk University, INVALSI, Centre for the promotion of science in Serbia, Håll Sverige Rent, DGHochN, Flemish Government, och Scouting Institute in Czech Republic.
  • Läs mer på impactforaction.eu

Kontakt
Daniel Olsson, universitetslektor i biologi med inriktning didaktik vid Karlstads universitet.
Tel: 076-11 44 680


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Åsa Bongnell-Höjer
Kommunikatör
Åsa Bongnell-Höjer