2016-11-15 13:48Pressmeddelande

Hur kan man anpassa Sveriges städer efter vårt förändrade klimat?

I takt med att effekterna av ett förändrat klimat ökar både i antal och styrka blir samhällets hantering av klimatrisker en allt viktigare verksamhet. Centrum för klimat och säkerhet, CCS, anordnar en nationell workshop den 16-17 november i Karlstad för de kommuner i Sverige som har problem med översvämningar och skyfallshändelser. Medverkar gör Klimatanpassningsutredningen med Eva Eriksson.

Klimatanpassningsutredningen har i uppdrag att belysa ansvarsfördelningen mellan olika myndigheter, kommuner och andra aktörer för att anpassa ny och befintlig bebyggelse till ett ändrat klimat.Dessa frågor studerar också CCS i ett pågående forskningsprojekt.

- Workshopen innebär en unik chans för deltagarna att vara med och påverka den nationella klimatanpassningsutredningen genom att dela med sig av sina kunskaper och olika perspektiv. Samtidigt kommer man kunna få med sig erfarenheter från andra kommuner och dessutom ta del av rykande färsk forskning om hur vi ska ställa om våra samhällen till ett förändrat klimat, säger Beatrice Hedelin, projektledare, Centrum för klimat och säkerhet.

En nationell resurs inom klimat och säkerhet

Centrum för klimat och säkerhet är ett kompetenscentrum inom området hantering av klimatrelaterade risker. De verkar som nationell resurs i utveckling och förmedling av kunskap och erfarenhet kring naturhändelser och risker utifrån dagens och morgondagens klimat - exempelvis kring översvämningar, skyfall, höjda havsytenivåer, jordskred och stormar.

- En annan viktig nisch är att vi arbetar nära de som är tänkta att använda våra forskningsresultat. Vi har ett stort engagemang för att samverka och kommunicera vår forskning så att kunskapen kommer till nytta för de som arbetar med klimatanpassning i praktiken, säger Beatrice Hedelin, projektledare, Centrum för klimat och säkerhet.

Bifogat finner ni programmet. Det är indelat i tre block som introducerar ett fokusområde som sedan diskuteras i grupper:

  • Diskutera med utredningen
  • Delat ansvar och samverkansbehov samt
  • Befintlig bebyggelse: bostadasägares ansvar.

Ett bra tillfälle för pressbilder är den 16/11 kl.14.00 då deltagarna kommer att spela Vattenköpingspelet.

Kontakt

Beatrice Hedelin, projektledare, Centrum för klimat och säkerhet

Telefon 054 700 14 44, 070 65 25 924

Monica Paulsson, workshop-ansvarig, Centrum för klimat och säkerhet

Telefon 054 700 12 10

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.