2015-11-03 08:00Pressmeddelande

Hur jobbar en handläggare?

null

Karlstads kommun och Karlstads universitet har tillsammans utvecklat en ny kurs om hur handläggare arbetar för att skriva fram beslutsärenden. Kursen heter "Offentliga beslut och processer i praktiken" och finns inte någon annanstans i Sverige. Syftet är att minska klyftan mellan teori och praktik och därmed öka förståelsen för att arbeta i en politiskt styrd organisation.

Karlstads kommun, precis som flera andra aktörer inom offentlig förvaltning, kommer under de närmaste åren behöva rekrytera många nya handläggare.

-Jag är statsvetare och har jobbat i närmare 15 år i Karlstads kommun. Det finns så många utvecklingsmöjligheter i en kommun, flera spännande uppdrag i att vara samhällsbyggare, säger Lena Huldén på kommunledningskontoret.

Hon anser att det är viktigt att de nyexaminerade studenter som ska ut på arbetsmarknaden är bra rustade inför framtida uppdrag i den offentliga sektorn. Genom den nya kursen ökar möjligheten för detta och de får testa på olika delar i handläggarrollen.

Den nya kursen heter Offentliga beslut och processer i praktiken. Den är på 15 högskolepoäng och startade för första gången den 2 november. Kursen vänder sig till studenter på någon av programmen Politices kandidat, Samhällsanalytiker eller Samhällsplanerare. Under kursen är Lena Huldén och Per Wiker från kommunledningskontoret föreläsare. De kommer låta studenterna testa flera praktiska moment med hjälp av konkreta verksamhetsnära exempel.

Kursen har utvecklats inom det samarbetsavtal som finns mellan Karlstads kommun och Karlstads universitet.

- Samarbetsavtalet går längre än vad som är vanligt genom att anställda hos vardera organisationen kan göra del av sin tjänst hos den andra. Därför kommer anställda i Karlstad kommun att fungera som fullvärdiga lärare i kursen.Här använder vi teorierna i praktiska exempel från yrkeslivet, vilket också stärker kunskaperna inför kommande arbetslivet, säger Arne Larsson, lärare vid Karlstads universitet.

För mer information kontakta:

Lena Huldén, tf enhetschef ekonomi- och verksamhetsstyrning kommunledningskontoret, Karlstads kommun, tel: 054 -540 10 30 eller Arne Larsson, lärare i statsvetenskap vid Karlstads universitet, tel: 054-700 1324 eller 0705-37 22 93.

Bildtext: Fr vä Arne Larsson, lärare tillsammans med studenterna John Cronqvist, Erica Kvist, Marcus Viker Lundberg, Martin Trpkovski, Marina Stener, Karin Kvist Ekholm, Johanna Persson samt läraren Lena Huldén från Karlstads kommun.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.