2020-06-23 08:10Pressmeddelande

Hur gör man dataspel och hur programmerar man trafikljus?

null

Det får ungdomar lära sig under Digitalkollot på Karlstads universitet 22-26 juni.Nytt i läroplanen för grundskolan är att elever ska få en ökad förståelse för den digitalisering som finns runt omkring dem. Programmering blandas med lek under veckan. Studenter från universitetet håller i programmet.

- Det viktigaste är att barnen tycker att det är kul och kanske får lite förståelse för hur mycket som ligger bakom till exempel ett dataspel, säger Susanne Walan, projektledare för Teknikerjakten. Barnen får bland annat lära sig att programmera egna enkla spel.

Under Digitalkollot får barnen i åldern 10-12 möjlighet att under dagtid träffa studenter och lärare från universitetet och genomföra olika aktiviteter där digitalisering är i fokus.

- Det har varit ett enormt intresse och vi har varit tvungna att tacka nej till många ungdomar som ville vara med på Digitalkollot, säger Susanne Walan, Under rådande omständigheter hade vi inte möjlighet att ta in så många som vi skulle ha önskat.

Media hälsas välkomna att besöka Digitalkollot någon dag i veckan.

Kontakt:

Susanne Walan, projektledare Teknikerjakten
Telefon: 054-700 12 61 eller mobil 070-5258807
E-post:susanne.walan@kau.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.