2021-04-14 05:30Pressmeddelande

Hur får vi tonårsflickor att stanna inom föreningsidrotten?

Två innebandyspelare som tekar.

Under tonåren är det mycket som lockar och det är ett välbekant fenomen att ungdomar, och kanske framför allt tjejer, tenderar att lämna föreningsidrotten. Ett tvåårigt projekt vid Karlstads universitet med en innebandyförening har visat att flera åtgärder på olika organisatoriska nivåer kan bidra till att behålla fler tonårsflickor inom en idrottsförening.

Genom att utgå från etablerade motivationsteorier och erkända utvecklingsmodeller har flera olika åtgärder och aktiviteter på flera olika nivåer - kommun, föreningens policy och följsamheten av den samt på individ- och gruppnivå inom föreningen. Detta har givit ett gott resultat och utvärderingen visar att endast 9 av de 85 flickor mellan 13 till 18 år, som inledningsvis ingick i projektet, slutade att spela innebandy under projekttiden.

- Vi försökte skapa något vi kallar ett uppgiftsorienterat motivationsklimat, där alla får uppmärksamhet och där det finns ett mått av självbestämmande, säger Stefan Wagnsson, docent i idrottsvetenskap vid Karlstads universitet. Man ska som aktiv kunna vara med och påverka innehållet i verksamheten. Det gjordes bland annat ändringar i föreningens policydokument. Vilket exempelvis innebär att man inte får toppa lag innan spelarna fyllt 16 och att tjejerna i möjligaste mån ska stanna kvar i sin ålderskull. Vi startade något vi kallade ungdomsgrupp, där ledare och föräldrar ingick. Med utgångspunkt från gruppen utbildade projektledaren Johan Libäck, Värmlandsidrotten, övriga ledare och föräldrar i det här tänket. Vi hade kontinuerliga möten där vi bollade idéer och diskuterade frågor som kommit upp. Även de aktiva i målgruppen fick säga sitt och här kom massor med goda förslag fram.

Varje förening borde ha stöd i de här frågorna

Stefan Wagnsson är tillsammans med sina forskarkollegor nöjd med de resultat som finns att läsa i slutrapporten för projektet. Flera av deras förväntningar och förhoppningar infriades.

- Vi skulle gärna se att varje förening hade någon extern part att vända sig till i de här frågorna. Någon som jobbar med dem till vardags. Här på Karlstads universitet ska vi påbörja en utbildning av organisationsledare som skulle kunna användas till det här ändamålet.

Projektet, som finansierats av Svenska innebandyförbundet och Karlstads kommun, är ett samarbete mellan Karlstads universitet, The University of Utah och Värmlandsidrotten. Det tar sitt avstamp i flera forskningsrapporter som larmar om att det är svårt att behålla tonårsflickor inom föreningsidrotten.

Kontakt:

Stefan Wagnsson, docent i idrottsvetenskap, Karlstads universitet, 070-469 21 31.Om Karlstads universitet

Välkommen till Karlstads universitet! Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.


Kontaktpersoner

Charlotte Palm Berggren
Kommunikatör
Charlotte Palm Berggren