2022-12-02 11:18Pressmeddelande

Hundra miljoner till studie av hur psykisk ohälsa påverkas av arv och miljö

Kvinna som sitter med händerna för ansiktetPsykiskt mående

SELMA-studien vid Karlstads universitet har fått nya medel inom ramen för ett nytt EU-projekt, RE-MEND. Projektet handlar om att identifiera biologiska och miljömässiga bakgrundsfaktorer som kan fungera som risker eller skyddande faktorer för utveckling av psykisk ohälsa.

- Projektet RE-MEND fokuserar på fyra kritiska faser i livet där en individs mottaglighet för psykisk ohälsa ökar och starkt påverkas av förändringar i endokrina signaler, nämligen under foster och spädbarnstid, pubertet, graviditet och övergång till äldre ålder, säger Carl-Gustaf Bornehag, professor i folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet och projektledare för SELMA-studien.

Forskningsprojektet ska pågå i fem år och startar 1 december i år. Totalt får projektet 10,4 miljoner euro i EU-finansiering från forsknings- och innovationsprogrammet Horizon Europe, och Karlstads universitet får cirka 1 miljon Euro.

- Om vi förstår hur en individs arv och miljö samspelar för att göra en person mer eller mindre mottaglig för psykisk ohälsa så kan vi också arbeta förebyggande, säger Joëlle Rüegg, professor i miljötoxikologi vid Uppsala universitet och projektets koordinator.

Här kan du läsa mer om projektet: https://www.kau.se/nyheter/hur-arv-och-miljo-samspelar-att-gora-personer-mer-eller-mindre-mottagliga-psykisk-ohalsa

Kontaktperson:
Carl-Gustaf Bornehag, professor i folkhälsovetenskap
Tlf: +46 70 586 6565
E-post; carl-gustaf.bornehag@kau.se


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Åsa Bongnell-Höjer
Kommunikatör
Åsa Bongnell-Höjer