2021-11-30 06:30Pressmeddelande

HBTQ+-personers sexuella hälsa och hälsofrämjande digitala verktyg

Jenny Sundén
Foto: Orlando G BoströmJenny Sundén Foto: Orlando G Boström

Dejtingappar och plattformar för sexuell hälsa blir alltmer sammanvävda med människors privata och intima liv. Samtidigt saknas kunskap om hur denna digitala intimitet stödjer eller undergräver möjligheten för HBTQ+-personer att tillgodose sina informationsbehov kring sexuell hälsa. Nu startar ett nytt projekt där forskare vid Karlstads universitet tillsammans med kollegor i Australien utforskar det snabbt växande fältet ”sextech”.

Sextech är en mångmiljonindustri som rymmer alltifrån plattformar för hälsoinformation och rådgivning till appar för självspårning och delning av sexuella hälsodata och smarta sexleksaker.

Det nya projektet "Digital sexual health: Designing for safety, pleasure and wellbeing in LGBTQ+ communities" handlar om HBTQ+, sexuell hälsa och hälsofrämjande digitala verktyg inom så kallad ”sextech”. Den forskning som finns på sexuell hälsa för HBTQ+-personer handlar väldigt ofta om ohälsa och diskriminering, på det som hindrar god hälsa. Syftet med projektet är därför att undersöka det som kan främja hälsan med utgångspunkt i saker som trygghet, njutning och välbefinnande, något som dessutom är helt centralt i både nationella och globala definitioner av sexuell hälsa.

- Det här forskningsanslaget betyder väldig mycket, säger Jenny Sundén, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet. Jag har under många år haft forskningsprojekt som på olika sätt handlat om vår tids uppkopplade liv och nya former av intimitet, tillhörighet och gemenskap, inte minst för HBTQ+-personer. Det saknas kunskap inom vården kring hur användningen av intima digitala medier ger HBTQ+-personer möjligheter att tillgodose sina informationsbehov kring sexuell hälsa. Det kan handla om allt ifrån kunskap om säkert och njutningsfullt sex till tillgång till kulturellt anpassad och respektfull vård. Vi hoppas därför kunna bidra till en viktig kunskapshöjning i det nya projektet. 

Forskningssamarbete med Australien

Projektet bygger på ett svensk-australiensiskt forskningssamarbete med professor Kath Albury vid Department of Media and Communication, Swinburne University of Technology och postdoktor Zahra Stardust vid Centre of Excellence for Automated Decision-Making and Society, Queensland University of Technology. Projektet kommer också att finansiera en doktorand i medie-och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet.

- De intima digitala medier som projektet studerar har stor potential för vården inom sexuell hälsa på sätt som kräver ny kunskap, säger Jenny Sundén. Vi bjuder därför in en rad partners, på den svenska sidan är det Folkhälsomyndigheten, RFSU-kliniken, specialistmottagningen för sexuell hälsa på Södersjukhuset och RFSLs Sexperterna.

Mår sämre än andra

HBTQ+-personer och hälsa är ett viktigt forskningsområde eftersom forskare har konstaterat att hälsan i denna grupp är sämre än folkhälsan i övrigt. Det blir speciellt tydligt inom just sexuell hälsa.

Genom att sammanföra användare och sextech-designers kommer forskarna i projektet även att utforska nya former av trygg hantering av intima personliga data i digitala hälsoinitiativ, samt etisk och inkluderande design av sextech för HBTQ+-personer.

Anslaget från Forte är på 4,9 miljoner och kommer pågå under tre år.
Här kan du läsa mer om anslaget från Forte.

Kontaktperson:

Jenny Sundén, professor i medie- och kommunikationsvetenskap
E-post: jenny.sunden@kau.se 


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.


Kontaktpersoner

Åsa Bongnell-Höjer
Kommunikatör
Åsa Bongnell-Höjer