2021-11-16 08:00Pressmeddelande

Handelshögskolan vid Karlstads universitet får eftertraktad AACSB-ackreditering

Huvudentrén vid Karlstads universitet i skymning

Ett systematiskt arbetssätt för förbättring, utveckling, lärande, samverkan och återkoppling till samhället är viktiga uppgifter hos en modern handelshögskola med höga ambitioner. Handelshögskolan vid Karlstads universitet har nu uppnått AACSB-ackreditering.

Arbetet med AACSB-ackrediteringen tar sin utgångspunkt i Handelshögskolans mission: “We educate responsible professionals and conduct research with high societal impact”.

- Efter många års hårt arbete känns det som att ta examen, säger Martin Grimberg Löfgren, prefekt på Handelshögskolan. Vi har gjort våra strategiska ambitioner tydliga och följer våra lärare och forskare, studenter och alumners framgångar och avtryck i utbildning, forskning, praktik och i samhället.

- Efter en genomgripande granskning av alla delar i vår verksamhet har vi nått i mål, förklarar proprefekt Marie-Therese Christiansson. Vår Handelshögskola har nu ett ledningssystem för att bedriva institutionsövergripande kvalitets- och verksamhetsutveckling. Ackrediteringen är ett erkännande på att vi lever upp till de kvalitetskrav som ställs globalt.

Ackrediteringen tillfaller Karlstads universitet och öppnar för många möjligheter till samarbeten och internationalisering.

- Det här visar inte enbart att vi har en Handelshögskola av högsta kvalitet, det öppnar även upp möjligheter för hela universitetet. Inte minst när det gäller internationella samarbeten, säger Johan Sterte, rektor vid Karlstads universitet.

Med en ackreditering kommer Handelshögskolan lättare kunna skapa formella samarbeten med andra handelshögskolor och universitet. Ackrediteringen stärker både Handelshögskolans och Karlstads universitets varumärken.

Studenterna kommer att bli ännu bättre rustade inför framtidens utmaningar, möta fler former för variation och flexibelt lärande samt kunna delta i fler globala klassrum på hemmaplan. Handelshögskolan kommer även i högre grad kunna erbjuda studenter utbytesstudier på internationellt välrenommerade lärosäten.

Arbetet med att uppnå en AACSB -ackreditering har varit omfattande och all personal på Handelshögskolan har bidragit i arbetet.

- Våra medarbetare har gjort ett mycket bra arbete tillsammans och resultatet är glädjande för oss alla på Handelshögskolan. Nu är vi med i ett nätverk som inkluderar fem procent av världens handelshögskolor som uppfyller högt ställda krav. Det är stort, avslutar Martin Grimberg Löfgren.

Om AACSB
AACSB grundades 1916 och är världens största affärsutbildningsallians som kopplar samman lärare, elever och företag och har närvaro i mer än 100 länder.

www.aacsb.edu

Mer om Handelshögskolan vid Karlstads universitet
www.kau.se/hhk

Kontaktpersoner
Marie-Therese Christiansson, proprefekt vid Handelshögskolan
marie-therese.christiansson@kau.se

Martin Grimberg Löfgren, prefekt vid Handelshögskolan
martin.lofgren@kau.seOm Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.


Kontaktpersoner

Kommunikatör
Jonathan Strandlund