2015-06-22 08:33Pressmeddelande

Handelshögskolan startar nytt internationellt ekonomprogram

I januari 2016 startar ett nytt treårigt utbildningsprogram på Handelshögskolan vid Karlstads universitet: Internationell ekonomi. Programmet kommer att ha en tydlig internationell inriktning med en del av undervisningen på engelska och studier utomlands.

Det internationella ekonomprogrammet är en utbildning med företagsekonomi som huvudområde. Kurser inom nationalekonomi, engelska och interkultur ingår och en stor del av undervisningen kommer att vara på engelska. Utbildningen kommer att ha en tydlig internationell profil. Studenterna får kunskaper om internationellt företagande och interkultur, som tillsammans med utlandsstudier under en termin förbereder för en karriär på den internationella arenan.

-Vi bedömer att efterfrågan på välutbildade studenter med erfarenheter och förståelse för internationella förhållanden är hög, både inom det privata näringslivet, den offentliga sektorn och hos internationella hjälporganisationer. Med det nya programmet vänder vi oss till studenter som är nyfikna och intresserade av ekonomi i kombination med internationella kontakter, säger Tommy Bergquist, studierektor vid företagsekonomi, Handelshögskolan.

Karlstads universitet har idag cirka 200 avtal om lärar- och studentutbyten med lärosäten runt om i världen, vilket ger studenterna stor valfrihet för utlandsstudier. Internationella ekonomprogrammet kommer att starta redan från vårterminen 2016 och sista dag för ansökan är den 15 oktober.


För mer information kontakta: Tommy Bergquist, studierektor vid företagsekonomi, Handelehösgkolan vid Karlstads universitet, tfn: 054-700 13 49, 070 878 7786 eller e-post: tommy.bergquist@kau.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda. Handelshögskolan vid Karlstads universitet startade 2009 och samlar idag drygt 2000 studenter inom företagsekonomi, nationalekonomi, arbetsvetenskap, informatik, projektledning, turism och statistik.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.