2017-10-03 08:29Pressmeddelande

Han vill utveckla ungas sociala kompetens

null

Lika viktigt som att barn får lära sig läsa, skriva och räkna, är det att skolan ger verktyg för livet, samhället och samspelet med andra människor. Alireza Moula, docent i socialt arbete, har sedan 2009 samarbetat med flera karlstadskolor och utvecklat en modell för problemlösning. Nu har hans forskning blivit en vetenskaplig bok utgiven av ansedda Springer förlag.

- Jag kommer ihåg för några somrar sedan. Det var i början av juni och en ung kille stod några meter bort och kikade på mig. Jag tittade tillbaka. Han hade stor väska och var på väg ut i världen. Så kom han närmare och sa "Du är Alireza, va?" Jag svarade "Ja, och du är Zlatan", berättar Alireza Moula med ett stort leende.

Den unga killen på tågstationen var en av alla de elever som mött Alireza Moula i vardagen i skolan, regelbundet under hela högstadiet. Modellen för att tänka och lösa problem satt klockrent, visade det sig under samtalet på tåget.

Fyra skolor och flera fritidsgårdar i Karlstads kommun har deltagit i forskningsprojektet. Arbetet har mynnat ut i en modell för problemlösning:
* Att stanna upp och tänka efter - vad är problemet?
* Vad är det önskade läget?
* Reflektera kring vilka alternativa lösningar som kan finnas
* Vilka blir konsekvenserna av det ena eller andra alternativet?
* Välj det bästa alternativet och planera för att förverkliga den

Eleverna har haft både individuella och gruppvisa övningar där egen tid för reflektion kombineras med diskussion i grupp. Ofta har olika etiska dilemman diskuterats.

Anders Josefsson är lärare i SO på Rudsskolan i Karlstad och har samarbetat under flera års tid med Alireza Moula. Han är också medförfattare i boken och använder fortfarande metoden i delar av sin undervisning.

- Jag tycker metoden är väldigt användbar, särskilt momentet där eleven får stanna upp och tänka efter själv först innan eleverna går in i ett grupparbete. Det stärker självkänslan och bidrar till att alla i en grupp får komma till tals. Särskilt i delar av religionsundervisningen är det också bra att använda öppna frågeställningar med tid för reflektion, säger Anders Josefsson.

Med grund i kunskap om hjärnans funktion
Metoden som Alireza utvecklat har till stora delar sin grund i kunskap om hur hjärnan fungerar. Den är en emotionell, social och kognitiv utbildning, som bygger på forskning om hjärnans kapacitet och dess verkställande funktioner i pannloben.

Syftet med boken "Brain, School and Society - The Neuropsychosocial Preparation Theory, 2017" är att sprida metoden och teorin till framför allt skolor.

- Jag har skickat boken till utbildningsministern också. Om vi vill skapa ett bättre samhälle måste vi rusta barn och unga för att kunna tänka och resonera. Vi människor, ofta, reagera efter våra känslor, men för att lösa problem och skapa ett bra samhälle behöver vi stanna upp och tänka efter, säger Alireza Moula, som har såväl FN:s barnkonvention som de gamla filosoferna Aristoteles och Zarathustra som grund för sitt resonemang.

För mer information kontakta  Alireza Moula, docent och forskare i socialt arbete, tel: 054-700 22 55 eller 070-846 65 93 alireza.moula@kau.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.