2023-01-02 08:38Pressmeddelande

Han kan bli ny rektor vid Karlstads universitet

Jerker Moodysson, Dean and Managing Director at Jönköping International Business School.Jerker Moodysson, vd och akademisk ledare vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

I processen med rekrytering av ny rektor vid Karlstads universitet har en enig rekryteringsgrupp nu beslutat att gå vidare med Jerker Moodysson, som är den kandidat som bedöms ha mest meriter kopplade till kravprofilen. 

Han är professor och hans forskning fokuserar på innovationernas geografi och dynamiken i regionala ekonomier. Han är särskilt intresserad av bedömning av hur samhällsinstitutioner påverkar organisationers innovationskapacitet.

De fyra hörandegrupperna med representanter för lärare, teknisk/administrativ personal, studenter respektive chefer vid Karlstads universitet får träffa Jerker Moodysson i mitten av januari. 

Han är i dag vd och akademisk ledare vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping, som är en del av Stiftelsen Högskolan i Jönköping.

-Jag har varit här i Jönköping i 6,5 år nu. Det har varit en utvecklande tid, men nu har jag nått de mål för verksamheten som jag satte upp när jag började och är redo för en ny utmaning. Jag vill bli rektor vid Karlstads universitet eftersom jag ser möjligheter att bidra till vidare utveckling av ett redan starkt lärosäte. Karlstad liknar Jönköping och universitetet spelar en regional roll i samhället och näringslivet på ett liknande sätt som högskolan gör här, säger Jerker Moodysson.

Han är smålänning, född och uppväxt i Virserum, och inledde sin akademiska karriär vid Lunds universitet där han under åren 2011-2016 var föreståndare för Centrum för Innovationsforskning. Vid sidan av uppdragen vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping är Jerker Moodysson också ordförande i styrelsen för Handelshögskolan vid Universitetet i Stavanger.

Efter att hörandegrupperna intervjuat Jerker Moodysson ska de lämna sina synpunkter till rekryteringsgruppen som i sin tur rapporterar vidare till universitetsstyrelsen. Det är sedan styrelsen som beslutar vilken kandidat som ska föreslås regeringen. 

 

För mer information om rekryteringsprocessen och eventuella frågor kontakta universitetsstyrelsens ordförande Pam Fredman på tfn: 0708 58 92 00.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Jonas Brefält
Pressekreterare/kommunikatör
Jonas Brefält