2018-02-27 11:30Pressmeddelande

​ Hälsans hörna – ny studieform gynnar studenternas hälsa

null

Aktiviteter som tv-tittande, bilåkande eller skrivbordsjobb är mycket vanliga i det moderna samhället. Studier visar att vuxna är stillasittande i snitt sju - åtta timmar per dag vilket kan vara en riskfaktor för ett flertal sjukdomar och en förtidig död.

Allt mer forskning visar hur risken för olika folksjukdomar ökar med minskad fysisk aktivitet. Det nya i forskningen är att kunskapen växer kring vikten att bryta stillasittande i det vardagliga livet. Det kan räcka med att resa sig var 30:e minut eller ”skaka om” våra celler under regelbundet korta pass under dagen. Sedan införandet av Hälsans hörna i början av februari tycks det finnas ett stort intresse hos våra studenter och medarbetare.

Det här vill Institutionen för hälsovetenskaper ändra på bland medarbetare och studenter.

- Institutionen för hälsovetenskaper har som mål att verka för en hälsofrämjande arbetsmiljö för studenter och medarbetare. Hälsans hörna är ett pilotprojekt för att se hur intresset är kring att bryta stillasittande och forma en mer aktiv akademisk vardag, säger Helene Hjalmarson, prefekt.

Det finns även höj- och sänkbara bord i några undervisningssalar för att möjliggöra för studenterna att stå upp under ett föreläsningspass.

-Alla medarbetare har höj och sänkbara arbetsbord, och vi testar olika varianter för ergonomiskt aktivt sittande som till exempel kontorscyklar samt inklädda pilatesbollar, säger Helene Hjalmarson.

Två studenter som ofta ses i Hälsans hörna är Jenny Nordenström och Äva Tillberg, två studenter på sjuksköterskeprogrammet.

Vad tycker ni om detta projekt?

- Vi tycker att det är väldigt bra. Man känner sig lite piggare när man inte bara degar framför datorn utan också kan röra på sig samtidigt, säger Jenny Nordenström. På en stol blir man lätt rastlös, men när man sitter vid en cykel kan man trampa lite då och då för att undvika denna känsla.

Har ni märkt någon skillnad på era studier med denna typ av studieform?

- Just nu skriver vi vårt examensarbete och det känns som att denna studieform bidrar till att hålla energinivån uppe samtidigt som man som sagt känner sig piggare, säger Äva Tillberg. Man blir även mer fokuserad tack vare att man rör sig under tiden man studerar.

Skulle ni rekommendera den till andra?

- Vi vill helst  ha möjligheten att sitta här så ofta vi kan själva, men vi skulle absolut rekommendera denna studieform till andra. Med tanke på att man ofta blir stillasittande som studerande, vilket inte är bra i längden, ser vi detta som mycket positiv.Vi läser till sjuksköterskor och har därför många föreläsningar där vi måste sitta still, så detta blir en bra omväxling, säger Jenny Nordenström.

Kontaktperson:

Helene Hjalmarson, prefekt för Institutionen för hälsovetenskaper vid Karlstads universitet

Telefon: 054-700 25 37, 070-385 1793

E-post: helene@kau.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.