2019-03-12 10:04Pressmeddelande

Hållbar pelletsproduktion som räddar liv

null

Världen behöver effektivare energisystem som bygger på förnybara råvaror, en ekvation som inte är så lätt att lösa. På Karlstads universitet pågår utbildning och forskning för att hitta hållbara energisystem. Bland annat genom ett projekt där pellets ersätter träkol vid matlagning i Zambia, eftersom matlagning med träkoleldning medför såväl omfattande skogsskövling som hälsorisker.

- I den här studien har vi tittat på tolv olika tillgängliga restprodukter för pelletsproduktion i Zambia och studerat hur dessa produkter fungerar tillsammans i olika blandningar, säger Stefan Frodeson, universitetsadjunkt i miljö- och energisystem. Studien har lett till att flera olika restmaterial från skogs- och jordbruk, lämpliga för pelletsproduktion, har hittats. Viktiga resultat är också hur materialen ska kunna användas för att tillverka en produkt som klarar de krav som ställs för produktion i Afrika.

Restprodukter blir råvaror till hållbar pelletsproduktion
Zambia ligger högt på listan av länder där skövling av urskog förekommer i stor skala. En stor anledning är skogsavverkning för att tillverka träkol som används vid matlagning. Hälsoriskerna på grund av luftföroreningar i hemmen orsakar fler dödsfall globalt än malaria, HIV och tuberkulos gör tillsammans. 

- I detta arbete har vi ett samarbete med företaget Emerging Cooking Solutions AB som producerar pellets, utvecklar och säljer matlagningsspisar som eldas med pellets, säger Jonas Berghel, professor i miljö- och energisystem på Karlstads universitet.

Ett samarbete som pågått i ett par år och som började med ett examensarbete har nu resulterat i att universitetet har över 20 olika biomaterial från Zambia på lager.

- Samarbetet med Emerging Cooking har varit lyckosamt, med två före detta studenter som medförfattare i aktuell studie samt att vi har två som utför sina examensarbeten just nu, säger Jonas Berghel, som även är programledare för civilingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik.

Här kan du läsa artikeln Bioresources for Sustainable Pellet Production in Zambia: Twelve Biomasses Pelletized at Different Moisture Contents, författare Lisa Henriksson, Stefan Frodeson, Jonas Berghel, Simon Andersson och Mattias Ohlson.

För mer information kontakta:
Jonas Berghel, professor i miljö- och energisystem, tel 054 700 1247 eller jonas.berghel@kau.se

Stefan Frodeson, universitetsadjunkt i miljö- och energisystem, tel 054 700 2018 eller stefan.frodeson@kau.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.