2019-03-13 07:50Pressmeddelande

Grågåsens bajs viktigt för växtligheten på öar i Östersjön

null

Senaste forskningen från ämnet biologi vid Karlstads universitet visar att grågåsen har stor betydelse för spridning av växter bland öarna i Östersjön.

Spridning av växtarter sker i huvudsak på tre olika sätt, med hjälp av vinden, med hjälp av vatten och med hjälp av djur. Nu har forskare vid Karlstads universitet kommit fram till att den svenska grågåsen är en förbisedd spridare av arter i skärgårdsmiljöer.

Forskarna vid biologiämnet vid Karlstads universitet besökte 100 öar i skärgårdar i Östersjön och dokumenterade de arter som fanns. Sedan samlades det in spillning från grågåsen från 45 av öarna.

- Resultatet vi fann var att spillningen från grågås innehöll livskraftiga fröer av 97 olika växtarter, säger Lutz Eckstein, professor i biologi. Hade vi haft möjlighet att titta på ännu fler öar hade resultatet sannolikt visat på ännu fler arter.

Växtspridning genom gäss är en fördel för växter i skärgårdslandskapen, speciellt efter de senaste decenniers förändringar av markanvändning och upphörandet av betesdjur har påverkat artrikedomen på öarna i skärgården.

-Det här visar på ett spännande resultat, eftersom vi förut inte har vetat om grågåsens betydelse särskild för landväxter.

Kontaktperson

Lutz Eckstein, professor i biologi på Karlstads universitet

Telefon: 054-700 2278

E-mail: lutz.eckstein@kau.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.