2020-04-22 08:44Pressmeddelande

Glädjande besked om tandhygienistutbildning till Karlstads universitet

null

Karlstads universitet har fått rättighet att utfärda tandhygienistexamen. Det meddelade Universitetskanslersämbetet, UKÄ, idag, 22 april. Beslutet innebär att tandhygienistutbildningen kommer att kunna starta vid Karlstads universitet.

Universitetskanslersämbetet ger Karlstads universitet rätt att utfärda tandhygienistexamen, det glädjande beskedet mottog Karlstads universitets rektor Johan Sterte.

– Det här är ett mycket glädjande besked. Ett tandhygienistprogram är mycket efterlängtat av såväl studenter, värmlänningar som av arbetsgivare regionalt och nationellt, säger Johan Sterte, rektor för Karlstads universitet.

- Tandhygienistutbildningen kommer att präglas av högkompetenta lärare och det finns en mycket god arbetsmarknad efter avlagd examen, säger Heléne Hjalmarson, prefekt för institutionen för Hälsovetenskaper. Det vi arbetat fram är ett unikt upplägg tillsammans med flera regioner i mellansverige, men framförallt med Region Värmland, som garanterar studenterna tillgång till bra praktik under utbildningen.

Karlstads universitet avser att, i samverkan med Region Värmland, starta upp landets första akademiska tandvårdsklinik där utbildning, forskning och klinik integreras. En viktig innovativ verksamhet i samverkan för akademisk och regional utveckling.

- Vi ser verkligen fram mot att redan nu i höst välkomna våra första tandhygieniststudenter till Värmland och Karlstads universitet! I de här Coronatiderna med svåra konsekvenser för arbetsmarknaden är det extra viktigt att återuppta ett yrkesprogram vid Karlstads universitet som kommer att garantera arbete i framtiden, säger Helene Hjalmarson.

Under vårterminens antagningsomgång har 867 sökt till programmet och av dem är 199 förstahandssökande.

Kontakt:

Heléne Hjalmarson, prefekt för institutionen för Hälsovetenskaper.
Tel: 070-385 17 93

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.