2018-09-12 10:40Pressmeddelande

Gillian Rose nästa Ander Visiting Professor in Geomedia Studies

null

Gillian Rose är professor i kulturgeografi vid Oxfords universitet och en Fellow i British Academy. Under läsåret 2018—2019 är hon Ander Visiting Professor in Geomedia Studies vid Karlstads universitet. Hennes forskning fokuserar på visuell kultur och digital visualisering.


André Jansson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap och föreståndare för forskargruppen Geomedia, ser henne som ett självklart val.

- Professor Gillian Rose är den forskare som kanske bidragit mest till att överbrygga gränsen mellan kulturgeografi och medie- och kommunikationsvetenskap, säger han. Hennes forskning har fokuserat på visuell kultur och en av hennes böcker är idag ett standardverk i flera discipliner inom humaniora. Dessutom är hon en utmärkt pedagog. Hon drar mycket publik, helt enkelt, och är välkänd utanför vårt område.

Föreläsning 20 september
Installationsföreläsningen den 20 september har rubriken ”Urban/digital/visual: seeing the city in digital times” och fokuserar på digital visualisering av städer.

Städer visualiseras och diskuteras idag oftast genom olika typer av digital teknik. Det blir vanligare och vanligare att använda digital teknik för att skapa, förmedla och se på bilder av städer, från spontana foton på Instagram till avancerade, fotorealistiska visualiseringar.

Föreläsningen tittar närmare på vad det betyder för både invånare och forskare när städer blir digitalt förmedlade. Vad och vem blir synlig i dessa digitalt förmedlade städer – och hur? Vilka former av urbana rytmer, rum och socialt liv avbildas, och hur ska vi bilda teorier kring avbildningarna? Kanske är det så att mängden digitala bilder och deras genomgripande förekomst betyder att begrepp som representation måste tänkas om.

Kontakt
För mer information, kontakta André Jansson på andre.jansson@kau.se eller 054-700 16 35.

Om Ander Visiting Professor in Geomedia Studies
Med finansiellt stöd från Anne-Marie och Gustaf Anders stiftelse för medieforskning utlyser Medie- och kommunikationsvetenskap sedan 2009 en årlig gästprofessur med inriktning mot medier, kommunikation och globalisering: The Ander Visiting Professor in Geomedia Studies. Professuren tilldelas årligen en person som genom forskning eller medierelaterad verksamhet gjort betydande insatser för att fördjupa kunskaperna om mediernas betydelse i en globaliserad värld.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.