2015-11-12 08:29Pressmeddelande

Giftfri vardag - familjedag på universitetet nu på lördag

null

På Karlstads universitet hålls ett årligt evenemang för hela familjen som kallas SELMA-dagen. Den handlar om kemikalier i vardagen och hälsorisker kopplade till barn. Dagen grundar sig på SELMA-studien som följer 2 000 barn och deras familjer från tidig graviditet och uppåt i livet. Årets SELMA-dag infaller lördag den 14 november och handlar till stora delar om vad man kan göra för att minska barns exponering för farliga kemikalier.

Ett evenemang för hela familjen
Vid årets SELMA-dag kommer representanter att berätta om studien och vilka resultat som finns. Det kommer då att finnas möjlighet att diskutera med forskare inom olika spår i studien. Många av aktiviteterna handlar om vad man kan göra för att minska exponering för farliga kemikalier. Karlstads kommun kommer bland annat att berätta om sitt arbete med ”Giftfri förskola” och Örebro universitetssjukhus berättar om vilka råd man kan ge gravida om kemikalier i vardagen. Under hela dagen pågår också utställningar där viktiga organisationer och myndigheter deltar.

Dagen innehåller också mycket för de yngre deltagarna. Några av deras höjdpunkter är miniMUSikalen klockan 11.30 med ”Snårpan och den hemliga manicken”, och aktiviteter som ”Hjärnkul”, ”Experimentverkstad” och möjligheten att undersöka ”Kroppens klurigheter” med en spännande karta. Dessutom kommer ”Nalle-akuten” att ta emot sjuka nallar som barn och vårdpersonal tillsammans undersöker och behandlar. 

Tid: Öppet hus lördag den 14 november klockan 10.00-15.00.
Plats: Karlstads universitet, hus Vänern, ingång södra parkeringen, gratis parkering.
Kostnad: Evenemanget är kostnadsfritt och det bjuds på mellanmål och fika.

SELMA-studien
SELMA-studien handlar om att undersöka vilken betydelse det har att gravida kvinnor och små barn exponeras för kemikalier som har hormonstörande egenskaper. Det är kemikalier som misstänks kunna interagera med vårt normala hormonsystem och ge hälsoeffekter och störa viktig utveckling hos barn. I SELMA-studien följer vi över 2 000 mor-barn-par från tidig graviditet över förlossning och uppåt i livet. Vi har mätt hormonstörande ämnen i mammornas blod och urin under graviditeten och följer nu barnen för att se om det finns någon koppling mellan exponering under graviditet och barnens hälsa och utveckling. 

Vi har hittills kunnat visa kopplingar mellan ftalater, som bland annat kommer från mjukgjord plast, och könsutveckling hos pojkar i tvåårsåldern. Vi håller nu på att undersöka påverkan på språkutveckling och låg födelsevikt hos barn. SELMA-studiens andra steg har också startat under hösten 2015, vilket innebär hälsoundersökningar av 1 500 barn, ett arbete som ska pågå under två år. 

Läs mer om Selmastudien på selmastudien.se.


Mer information

Kontakta Carl-Gustaf Bornehag, professor i folkhälsovetenskap och projektledare för SELMA-studien, telefon 070-586 65 65, eller Malin Knutz, lektor och projektledare för SELMA-dagen, telefon 073-621 27 74.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.