2017-06-09 09:49Pressmeddelande

Genusakademi för små och medelstora företag startar i höst

null

Centrum för genusforskning, CGF, tilldelas nu medel för att utveckla sitt projekt Genusakademi för små och medelstora företag över tre år och fyra månader.

För ungefär ett år startades förstudien Vision genusakademi för små och stora företag vid CGF. Den tog avstamp i utvecklingen av ett digitalt verktyg för jämställdhetsarbete vid små och medelstora företag, SME, i Värmland, och finansierades av Akademin för smart specialisering. Verktyget fick namnet iGen.

Förstudien låg till grund för en större ansökan till ett fullskaligt projekt, där forskare och företag arbetar tillsammans för att stärka SME-företagens konkurrenskraft. Målet är fortfarande ett digitalt verktyg för jämställdhetsarbete.

Mer jämställd konkurrenskraft

- Genusakademin kommer att utgå från företagens behov av mer jämställd innovationskraft, affärsmodeller och rekrytering, säger Ulf Mellström, vetenskaplig ledare vid CGF. Det handlar om att titta och tänka utanför boxen i relation till hur arbetsmarknaden faktiskt ser ut. De mansdominerade branscherna är könssegregerade på ett sätt som ofta är direkt hämmande för affärerna.

Skogsindustrin är ett sådant exempel. Ungefär 35 procent av all skog ägs av kvinnor, men branschen domineras av män. Hur kan företagen i denna bransch arbeta för att inte se sina kunder och nästa medarbetare som män? Projektet kommer att se på normkritiska processer, genus och jämställdhetsfrågor i relation till innovation, affärsmodeller och rekrytering.

Mer information

Projektet Genusakademi för små och medelstora företag finansieras av Tillväxtverket, Karlstads universitet och Region Värmland inom ramen för Akademin för smart specialisering, och kommer att pågå under 3 år och 4 månader. Det omfattar ca 10 miljoner kronor och kommer att involvera 7-8 forskare från olika ämnen och avdelningar vid Karlstads universitet.

För mer information om projektet, kontakta Ulf Mellström på 054-700 20 13 eller ulf.mellstrom@kau.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.