2015-07-17 08:00Pressmeddelande

GenomSynlig ger ökad kontroll över personlig information online

Vad händer med mina personliga uppgifter på internet? Vem vet vad om mig? Det här är frågor som hittills varit svåra att få svar på. På Datavetenskapen vid Karlstads universitet tar man nu fram en programvara, GenomSynlig, som ska ge användarna bättre kontroll över sin personliga information.

De flesta har någon gång lämnat personuppgifter när de köpt en vara eller anmält sig till en tjänst på internet. Vi deltar i sociala medier och berättar om oss själva på webben, ofta utan att reflektera över hur informationen om oss används. Hittills har det varit svårt att ändra eller ens se den information företag har om en.

Molntjänster gör det möjligt för en organisation att lägga ut delar av sin verksamhet, som till exempel informationslagring och analys, hos en tredje part. Det gäller även känslig information. Till exempel uppdagades det nyligen att Ehälsomyndighetens nya tjänst ”Hälsa för mig” kommer att lagra svenskars hälsodata på Microsofts servrar i andra länder, som kanske inte har lika god informationssäkerhet.

Ökad transparens och bättre skydd

A4Cloud är ett multinationellt forskningsprojekt som syftar till att öka transparensen hos molntjänsterna och bland annat göra det enklare för privatpersoner att se, redigera och radera sina personuppgifter. På det viset hoppas man också kunna öka förtroendet för molntjänster på webben. Den kommande dataskyddsförordningen som EU förväntas fatta beslut om 2015, innehåller bland annat krav på större rättigheter och bättre skydd för privatpersoner, något som verktygen som utvecklas i A4Cloud ska hjälpa till med.

Karlstads universitet är en av partnerna i projektet, och här pågår just nu utvecklingen av en programvara som ska göra det möjligt för användare att få överblick över sin information och vart den har tagit vägen.

Demokratiska rättigheter

- Verktyget, som heter GenomSynlig, är tänkt att stärka privatpersoners rättigheter att kontrollera vilka organisationer som har ens information, vilken den informationen är och även redigera den, säger Simone Fischer-Hübner, professor i datavetenskap och projektledare. I slutändan handlar det om att stärka våra demokratiska rättigheter. I fel händer kan den information som vi idag inte kan se eller göra något åt användas för många olika syften. GenomSynlig är ett sätt att ändra på det.

Vad forskarteamet på Datavetenskapen hoppas är att göra en större transparens och öppenhet till en konkurrensfördel. Företag som vill vara trovärdiga på nätet måste lämna ut delar av den information de äger och öppna möjligheten att redigera den. Det finns ett visst motstånd mot detta, eftersom företag med rätta oroar sig för att lämna ut affärshemligheter. Det är därför viktigt att nå en bra balans som skyddar både företag och privatpersoner.

Kan bli lika vanligt som internetbanken

- En del företag är öppnare än andra, säger Tobias Pulls, doktor i datavetenskap. Till exempel är Google och Facebook relativt transparenta. Men alla tjänster ser olika ut, och det finns inga standarder, så det är mycket jobb att hitta sätt att få ut data så att den kan presenteras för användaren.

- GenomSynlig är en slags kontrollpanel för privatpersoner, säger Julio Angulo, doktor i informatik. Han arbetar tillsammans med Simone Fischer-Hübner med att skapa gränssnittet för programvaran. Bland annat kommer man kunna se vilken information en tjänst har om en och läsa varningar för olika händelser som rör din information. Vi kan tänka oss att i framtiden blir GenomSynlig ett verktyg som man kommer att använda lika ofta som vi idag använder vår internetbank.

Mer information

För vidare information om A4Cloud, Karlstads universitets del i projektet samt GenomSynlig, kontakta:

Filmrättigheter

Filmen är producerad av Karlstads universitet och kan användas och redigeras fritt.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.