2022-05-17 08:33Pressmeddelande

Gemensam invigning av Tandhygienistprogrammet och landets första Akademiska folktandvårdsklinik

Student övar på docka i kliniskt träningscenter, KTCStudent övar på docka i kliniskt träningscenter, KTC

Onsdagen den 18 maj klockan 14.00 bjuds media in till att delta vid invigningen av Tandhygienistprogrammet på Karlstads universitet och Folktandvården Kronoparkens tilläggsuppdrag som Sveriges första Akademiska folktandvårdsklinik (AFK). Tillsammans har de skapat en samverkansmodell som innebär helt nya möjligheter genom att utbildning, kliniskt arbete och forskning integreras med varandra.

Genom samarbetet ges studenterna, redan på ett tidigt stadium i deras utbildning, möjlighet att varva sina studier med praktiska moment där de får träna på att utföra undersökningar, utreda munhälsobehov och genomföra olika behandlingar på patienter i en autentisk miljö på kliniken på Folktandvården Kronoparken.

– Det nära samarbetet med Folktandvården Kronoparken/Region Värmland är unikt där vi har lyckats bygga upp en helt ny modell för utbildning genom AFK. Med gemensamma resurser integreras utbildningen och klinik i autentisk miljö tillsammans med klinisk forskning, säger Helene Wadensjö, prefekt vid Institutionen för hälsovetenskaper på Karlstads universitet.

Forskningen sker genom doktorandprojekt och andra kliniska forskningsprojekt i samverkan, vilket även innebär att både studenter och medarbetare får ta del av forskningen på ett naturligt sätt under utbildningstiden.

– Vi ser det som ett givande och spännande samarbete, säger Marie Eriksson, tandvårdschef på Folktandvården Värmland. Den nära samverkan med Karlstads universitet och tandhygienistprogrammet och den forskning som kommer att bedrivas kommer våra patienter till godo genom att vi tillsammans tryggar en hög och aktuell kunskapsnivå hos de blivande tandhygienisterna och hos våra egna medarbetare.

Innehållsrikt och spännande program under dagen
Under några spännande timmar kommer representanter från Region Värmland, Karlstads universitet och politiken att tillsammans med studenter ge  en bild av historiken kring samt själva samarbetet mellan universitetet och AFK och vad det innebär i praktiken för såväl studenter, folktandvården, universitet som patienter. Dagen avslutas sedan med möjligheten att besöka Folktandvården Kronoparken för att titta på deras lokaler.

Här kan du se hela programmet för dagen: https://www.kau.se/kalenderhandelser/invigning-akademisk-folktandvardsklinik-afk-och-tandhygienistprogrammet

Dag: onsdag 18 maj
Tid: 14.00-16.00
Plats: 1A 305 Lagerlöf, på Karlstads universitet

Kontakt
Helene V Wadensjö, prefekt för Institutionen för hälsovetenskaper, Karlstads universitet
Tfn 070 3851793
E-post helene@kau.se

Marie Eriksson, tandvårdschef Folktandvården Värmland 
Tfn 010-831 96 68
E-post: marie.eriksson@regionvarmland.se


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.


Kontaktpersoner

Åsa Bongnell-Höjer
Kommunikatör
Åsa Bongnell-Höjer