2022-10-24 06:37Pressmeddelande

g 22: Att forma en hoppfull framtid i osäkra tider

Johanna Sjöstedt, projektassistent inom forskning vid Karlstads universitet och koordinator för konferensen g22.Johanna Sjöstedt, projektassistent inom forskning vid Karlstads universitet och koordinator för konferensen g22.

Genusforskningens utmaningar och möjligheter är temat för den femte nationella konferensen för genusforskning som arrangeras på Karlstads universitet 26-28 oktober. Dynamiken mellan osäkra tider, hoppfulla framtider och kritiska perspektiv på historien står i fokus då nästan 300 deltagare från tre världsdelar samlas till Sveriges största konferens för genusforskning. Konferensen knyter an både till den globala utvecklingen och det lokala och regionala jämställdhetsarbete som pågår i Värmland.

– Konferensens titel anspelar på genusforskningens möjligheter, men också utmaningar i att producera kunskap för en rättvisare värld i en tid som präglas av auktoritära och populistiska strömningar, säger Johanna Sjöstedt, projektassistent inom forskning vid Karlstads universitet och koordinator för konferensen g22.

Flera av föreläsningarna tar sig an några av våra mest aktuella ämnen. Bland annat talar professor Fataneh Farahani, etnolog vid Stockholms universitet, om de pågående händelserna i Iran med utgångspunkt i sin egen forskning om migration, medan Andrea Petö, professor och historiker vid Central European University i Wien kommer att beröra den förändrade situationen i Europa utifrån kriget i Ukraina. 

Utöver det kommer Ulla Manns, professor i genusvetenskap vid Södertörns högskola, och Jens Rydström, professor i genusvetenskap vid Lunds universitet, att samtala om genusforskningens historiska framväxt och framtida utvecklingslinjer tillsammans med Ulf Mellström, professor i genusvetenskap vid Karlstads universitet.

Jack Halberstam, professor i genusvetenskap och engelska vid Columbia University i USA, tar i sin föreläsning upp frågor om samhällsförändring utifrån sin forskning om trans- och queera personers liv. Under 2022 är Halberstam innehavare av Kerstin Hesselgrens prestigefyllda gästprofessur.

Monologföreställning: Gud skapade människan, jag skapade kuken
Trans- och queertemat aktualiseras också i monologföreställningen Gud skapade människan, jag skapade kuken. Föreställningen är ett scenkonstverk som handlar om transpionjären Michael Dillon. Dillon var den första transmannen som tog testosteron och gjorde en falloplastik operation för att transitionera, ändå vet få vem han var.

”Gud skapade människan och jag skapade kuken” skildrar verkliga dokumentära händelser realistiskt, för att i nästa stund visualisera surrealistiska drömscener eller ge utlopp för episka känslor i musikalartade scener med sång och dans. Det är ett pulserande allkonstverk med specialskriven musik av den queera elektropop-prinsessan Tami T och koreografi av Sepideh Khodarahmi. Monologen är skapad av den icke-binära skådespelaren Mille Bostedt och har tidigare spelats i Stockholm, Göteborg och Finland.

Läs mer om g22 på hemsidan.

För mer information kontakta:
Johanna Sjöstedt, projektassistent inom forskning vid Karlstads universitet och koordinator för konferensen g22.
076-104 75 52 E-post: johanna.sjostedt@kau.se


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.