2018-04-13 08:00Pressmeddelande

​Fritt utbildningsmaterial för ökad integritet på nätet

null

Tillsammans med experter från industrin har forskare vid Karlstads universitet tagit fram och erbjuder fritt utbildningsmaterial om de tekniska aspekterna av personlig integritet på nätet. Materialet kan bland annat användas av företag och organisationer för att efterleva EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) som träder i kraft om drygt en månad.

För organisationer och företag kan det vara ett stort arbete som krävs för att klara av att leva upp till den nya dataskyddsförordningen. Många har mycket kvar att göra vad gäller både kunskap och kompetens samt praktiskt arbete för att leva upp till kraven i regelverket.

Genom den nya dataskyddsförordningen kommer förhoppningsvis makten över personuppgifterna att förflyttas och ge medborgare mer inflytande. Vid Karlstads universitet pågår en mängd forskningsprojekt med fokus på detta och de tekniska aspekterna för hur det kan uppnås.

Kursmaterial öppet och fritt för alla att ta del av
För att fler ska få ta del av den forskning och expertkunskap som genereras genom projekten har forskare tillsammans med experter från industrin utvecklat digitala kurser. Kurserna vänder sig delvis till företag och organisationer och kan användas som ett stöd i arbetet med att leva upp till de organisatoriska och tekniska aspekterna av kraven i den nya dataskyddsförordningen.

Kurserna startade i början av året för de som sökt och antagits och nu är materialet även öppet och finns online för vem som helst att ta del av. Kursmaterialet sträcker sig över ett brett spektrum och innehåller introduktion till integritet och dataskyddsförordningen, integritetsskyddande teknologier, design för integritetsskydd, Integritet och förvaltning samt designmönster för integritet.

Föreläsningar med nationella och internationella experter
Kurserna består av online baserade föreläsningar och material producerat av sju forskare och experter vid Karlstads universitet tillsammans med industripartners. Materialet innehåller också intervjuer med nationella och internationella experter inom området som till exempel Amelia Andersdotter (svensk integritetsaktivist), Marit Hansen (Generaldirektör för dataskyddsmyndigheten i staten Schleswig Holstein/Tyskland) och Steven Murdoch (University College London & Tor-projektet).

För mer information kontakta:
Simone Fischer Hübner på 070 2971338 (mobil) eller 054-7001723.
Lothar Fritsch på +47 96885758.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.