2016-11-08 09:58Pressmeddelande

​Från sommarjobb till forskarkonferens

null

Rasmus Dahlberg studerar till civilingenjör inom datateknik vid Karlstads universitet. För några månader sedan sommarjobbade han på universitetet, något som nu har tagit honom ända till en internationell forskarkonferens om säkra IT-system.

Sommaren 2016 jobbade Rasmus som projektassistent inom forskarprofilen HITS, Högkvalitativa nätverkstjänster i en mobil värld, som drivs av Datavetenskap vid Karlstads universitet. Då fick han möjlighet att tillsammans med forskaren Tobias Pulls förfina sin kandidatuppsats till ett konferensbidrag som han presenterade på den internationellt välkända IT-konferensen NordSec den 3 november.

Rasmus Dahlbergs uppsats handlar om att kunna bevisa om viss data finns eller inte och få ett kvitto på att svaret faktiskt är korrekt. Idén kommer från Googles behov av att kunna fastställa om olika nätverkscertifikat fortfarande är giltiga och därmed säkra och pålitliga.

- Man kan säga att jag har skapat en byggsten som går att bygga in i andra typer av program för att ställa ja- och nejfrågor om huruvida något som påstås finnas faktiskt gör det eller inte, berättar Rasmus Dahlberg.

Stor framgång för studentuppsats
Stefan Lindskog, professor i datavetenskap vid Karlstads universitet och projektledare för forskarprofilen HITS, menar att det är ovanligt att examensarbeten i allmänhet blir accepterade på vetenskapliga konferenser.

- Att ett kandidatarbete når en sådan vetenskaplig höjd, att det accepteras på en så väletablerad konferens inom IT-säkerhet som NordSec, är oerhört ovanligt, säger Stefan Lindskog.

För Rasmus Dahlbergs del var konferensen en värdefull erfarenhet.

- Att få delta på NordSec 2016 har framförallt gett mig en bredare bild av vad andra jobbar med. Erfarenheten kring att presentera och lyssna till andras forskning kommer att vara användbar framöver, säger Rasmus Dahlberg.

För mer information kontakta Rasmus Dahlberg, telefon 076-307 6344, rasmus.gd.dahlberg@gmail.com eller Stefan Lindskog, professor i datavetenskap och projektledare för HITS, telefon 054-700 1152, stefan.lindskog@kau.se.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.