2016-02-15 08:00Pressmeddelande

Forum Värmland - för forskning inom hälsa och vård

null

Den 16 februari möts för andra året i rad forskare och praktiker från Karlstads universitet och Landstinget i Värmland till en dag om forskning inom hälso- och sjukvårdsområdet. Temat är registerforskning, en guldgruva påstår årets huvudtalare Måns Rosén, adjungerad professor på Karolinska Institutet.

- Här i Sverige har vi unika möjligheter till registerforskning, tack vare vår folkbokföring och våra personnummer, säger Eewa Nånberg, professor i biomedicin vid Karlstads universitet. Detta ger oss fantastiska förutsättningar för bra kvalitetsregister som kan användas i olika forskningsstudier.

Registerforskning - att gräva guld
Dagens program rör sig från den nationella till den regionala och lokala nivån, med presentationer av aktuella forskningsprojekt som helt eller delvis baseras på registerforksning. Dagens huvudtalare är professor Måns Rosén, som talar under rubriken; Hur kan man gräva guld? - om möjligheter och begränsningar med framtida registerforskning.

- Vi är mycket glada att för andra året i rad kunna bjuda in till denna dag i samverkan med Landstinget i Värmland, säger Eewa Nånberg. Det blir en spännande dag då vi samlar representanter för forskningsstödjande verksamheter, aktiva forskare samt de som styr forskningsverksamhet och utveckling vid Landstinget i Värmland och Karlstads universitet. Dagen avslutas med en workshop för alla deltagare med en expertpanel där vi ska diskutera nya forskningsfrågeställningar, strategier, möjligheter och begränsningar.

Tid: 16 februari klockan 8.00-16.30
Plats: Karlstads CCC

För mera information kontakta Eewa Nånberg, professor i biomedicin vid Karlstads universitet, på tel 0708 580 893 eller Anders Hallberg, forskningschef på Landstinget i Värmland på tel 054 61 70 56 eller 0702 165 395.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.