2018-11-14 08:34Pressmeddelande

Forum för naturkatastrofer

null

Den 15 november genomförs konferensen Forum för naturkatastrofer på Karlstads universitet. Då samlas Sveriges främsta experter inom hantering av naturolycksrisker för att prata om hur man kan minska riskerna och konsekvenserna av naturkatastrofer.

Forum är en mötesplats för kunskapsutbyte och dialog kopplat till naturolyckor och naturkatastrofer samt anpassningen av Sverige till ett förändrat klimat. Eventet vänder sig till beslutsfattare och yrkesverksamma vid myndigheter, länsstyrelser, kommuner, företag och frivilligorganisationer samt till forskare och doktorander.

Forum arrangeras nu för femte gången och har över åren bidragit till meningsfulla diskussioner och förstärkta nätverk. I år arrangeras Forum av CNDS, Centrum för naturkatastroflära, i samarbete med MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
CNDS är ett samarbete mellan Uppsala universitet, Karlstads universitet och Försvarshögskolan. På Karlstads universitet är det CCS, Centrum för klimat och säkerhet som bidrar med forskning och doktorandprojekt. Här kan du läsa mer om CNDS och CCS.

Fokus ligger på:
• Vad är samhällets skador och kostnader för naturolyckor och naturkatastrofer?
• Hur kan vi använda data och varandras erfarenheter för att minska samhällets sårbarheter för naturolyckor och naturkatastrofer?

I årets Forum för naturkatastrofer diskuteras samhällets skador och kostnader för katastrofer från ett globalt till ett lokalt perspektiv. Vi kommer att diskutera tillgång till data, metodik för användande av data, och hur data kan och får användas. Dagen tar också upp frågor om vem som bär ansvaret för olika skadeförebyggande åtgärder och hur vi kan lära oss av varandra och förstärka samarbetet mellan olika aktörer.

Tid: torsdag 15 november, klockan 10.00-16.00
Plats: Lagerlöfsalen 1A 305, Karlstad universitet

För mer information kontakta
Praktiska frågor Stephanie Young, stephanie.young@fhs.se, tel 072 974 8514.
Tematiska frågor Lars Nyberg, lars.nyberg@kau.se, tel 054 700 2199.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.