2021-07-16 07:28Pressmeddelande

Fortsatt hög antagning till Karlstads universitet

Biblioteksbyggnad och skylt Karlstads universitet i solskenKarlstads universitet

Intresset för högre utbildning är fortsatt stort och idag får 16265 personer besked om att de har antagits till studier vid Karlstads universitet. Det är en minskning med 1 procent jämfört med förra året.

Av de som antagits till studier i höst vid Karlstads universitet är 4471 antagna till ett program. De populäraste programmen är juristprogrammet med 170 antagna och 2528 som reserver, psykologprogrammet där 45 är antagna och 1658 reservplacerade samt socionomprogrammet med 60 antagna och 1076 reserver. Till civilekonomprogrammet på Handelshögskolan vid Karlstads universitet är 240 antagna och 707 är placerade som reserver.

I höst startar ett nytt kandidatprogram vid Karlstads universitet, hälsa, miljö och samhälle – kandidatprogram i folkhälsovetenskap. Intresset för programmet har varit stort och 50 antas till programmets första omgång som också har 86 reserver. Civilingenjörsprogrammet med dess olika inriktningar fortsätter att vara populärt och antar 275 personer inför hösten 2021, jämfört med 358 förra året.

- Det är bra att vi fortsatt kan anta många studenter till viktiga utbildningar, säger Johan Sterte, rektor vid Karlstads universitet. Jag ser fram emot en höst där vi förhoppningsvis kan återgå till undervisning på campus.

Universitets- och högskolerådet (UHR) meddelade idag ca 309 000 sökande att de har antagits till en högskoleutbildning i höst. Jämfört med det första urvalet för höstterminen 2020 är det en ökning med 2000 personer eller nästan 0,7 procent. Andra antagningsbesked kommer 29 juli 2021.

För mer information kontakta:
Helena Pallin, avdelningschef för utbildningsstöd vid Karlstads universitet, tel: 076-315 20 19 eller helena.pallin@kau.se.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.


Kontaktpersoner

Christina Knowles
Kommunikationschef
Christina Knowles