2016-06-15 09:00Pressmeddelande

Förstärkt forskning om datasäkerhet och integritet på nätet

null

Med en ny professor förstärker datavetenskap vid Karlstads universitet ytterligare sin spetsforskning inom datasäkerhet och integritet på nätet. Melanie Volkamer arbetar bland annat för att göra säkerhet på nätet mer användarvänligt. 

- Många gånger så hämmar datasäkerheten användbarheten. Alltså, ju säkrare det är desto mindre användbart. Därför tittar vi på hur datasäkerhet görs mer användbart ur ett användarperspektiv, berättar Melanie Volkamer.

Melanies forskning har till stor del handlat om kryptologi och webb-säkerhet. Tillsammans med sin forskargrupp på Darmstadts tekniska universitet har hon utvecklat verktyg och utbildningsmaterial som stöd för lekmän i både privat- och affärssammanhang. Hennes doktorsavhandling handlade om utvärdering av säkerheten kring elektronisk röstning, vilket är ett spår hon också planerar att utveckla vidare här i Sverige.

- Jag har tidigare varit i kontakt med svenska myndigheter om elektronisk röstning i samband med aktiviteter kopplade till europeiska rådet. Nu planerar jag att återuppta de kontakterna för att bidra till att hitta lämpliga lösningar för elektroniska folkomröstningar i Sverige.

Tack vare bland annat professor Simone Fischer Hübner är datavetenskap vid Karlstads universitet välkänt i Europa och hon var en av faktorerna som gjorde att Melanie sökte sig till Karlstads universitet.

- Förutom att jag kände till Simone och andra forskare vid datavetenskap så ansåg jag att deras forskningsprofil inom datasäkerhet och integritet på nätet passar mig perfekt, berättar Melanie. Inom kort kommer doktorander knutna till projektet Privacy & Us att finnas på plats här på universitetet och en av dem kommer jag att handleda.

Privacy & Us är ett projekt och internationellt doktorandnätverk med fokus på användarvänliga verktyg och skydd av den personliga integriteten. Projektet finansieras av EU:s ramprogram Horizon 2020 och Marie Curie-åtgärderna och är det första EU-projektet som koordineras av Karlstads universitet.

- Rekryteringen av Melanie gör att vi kan fortsätta expansionen av vår spetsforskning inom datasäkerhet och integritet på nätet, och specifikt inom området användbar säkerhet, berättar Simone Fischer Hübner professor i datavetenskap vid Karlstads universitet.

Datavetenskap vid Karlstads universitet är internationellt välkänd för sin spetsforskning inom datasäkerhet och integritet på nätet, nätverkskommunikation och distribuerade system samt software engineering. Forskarmiljön har tidigare letts av fyra professorer, två inom datasäkerhet och integritet samt två inom nätverkskommunikation och distribuerade system. Med Melanie så förstärks nu miljön med ytterligare en professor inom datasäkerhet och integritet.

- Melanie är en internationellt välkänd expert inom området användbar säkerhet och integritet samt elektronisk röstning. Vi är väldigt glada att Melanie förstärker vår forskning här vid Karlstads universitet. Hon kommer bli en god samverkanspart till både svensk industri och offentlighet inom sitt område, säger Simone Fischer Hübner.

För mer information kontakta Melanie Volkamer, 054 700 1469, melanie.volkamer@kau.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.