2017-07-13 11:00Pressmeddelande

Första antagningen till studier vid Karlstads universitet klar: Högt tryck på juristprogrammet

null

Idag, torsdag 13 juli, får drygt 13 000 personer besked om att de har antagits till en utbildning vid Karlstads universitet i höst. Över 4 000 antas till program, vilket är en ökning med omkring 90 personer. Det är framför allt juristprogrammet på Handelshögskolan vid Karlstads universitet som står för ökningen.

I eftermiddag får alla som sökt till en utbildning på landets universitet och högskolor besked om de är antagna, placerade som reserv eller strukna efter det första urvalet. Den som har blivit antagen eller placerad som reserv måste svara senast den 28 juli för att behålla sin plats inför höstens studier.
 
Till Karlstads universitet antas sammanlagt 4 040 personer till program, jämfört med förra höstens 3 948 och det är främst juristprogrammet som står för ökningen. Juristprogrammet antar 110 personer och 2 558 personer är placerade som reserver.

-Vår ambition är att erbjuda ett brett och intressant utbud av utbildningar med hög kvalitet. Senaste satsningen är juristprogrammet och det känns extra roligt att det är ett så stort intresse för utbildningen, säger rektor Åsa Bergenheim.

Andra populära utbildningar är psykologprogrammet som antar 60 personer och har 1 608 reservplacerade, socionomprogrammet som antar 60 och har 1 301 reservplacerade, Handelshögskolans civilekonomprogram med 260 antagna och 761 placerade som reserver samt sjuksköterskeprogrammet med 115 antagna och 558 reservplacerade.

Civilingenjörsutbildningen har utvecklats och genomgått en förändring. Det tidigare programmet med olika inriktningar har inför hösten blivit sex program, för en tydligare struktur. Totalt har 246 antagits till något av programmen, där civilingenjör industriell ekonomi har flest reservplacerade (125).

Karlstads universitet antar 13 031 studenter till program och kurser i höst. Totalt står 13 193 personer som reserver. Ett fåtal utbildningar har enstaka lediga platser kvar som kan sökas via antagning.se.

Det andra antagningsbeskedet kommer den 3 augusti.

För fakta om antagningssiffror kontakta: Helena Pallin, enhetschef för Utbildningsservice, tel: 076-315 20 19

För kommentar kontakta: Åsa Bergenheim, rektor, tel: 070-258 88 29

UHR, Universitets- och högskolerådet, kommer att publicera en rapport med statistik över antagningen vid första urvalet på uhr.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.