2018-07-12 10:00Pressmeddelande

Första antagningen till höstterminen 2018 vid Karlstads universitet klar

null

Omkring 13 440 får idag besked om de antagits till en utbildning vid Karlstads universitet. Det är en ökning med drygt 400 från samma period 2017. Av dessa antas 4 164 till program, drygt 120 fler än förra året.

I eftermiddag får de som sökt utbildning med start i höst på högskolor och universitet i Sverige besked om de antagits till sina utbildningar, placerats som reserver eller strukits efter första urvalet. Den som antagits eller blivit reservplacerade måste svara senast 27 juli för att behålla sin plats.

De populäraste programmen är liksom förra året jurist-, psykolog- och socionomprogrammen. Juristprogrammet antar 160 personer, med drygt 2 200 reservplacerade. 32 har antagits till psykologprogrammet, som har knappt 1 700 reserver. Socionom tar in 60, med drygt 1 100 reserver.

Lärarprogrammen ökar marginellt med 68 antagna till totalt 1 216. Civilingenjörsprogrammen antar totalt 240, medan högskoleingenjör antar 259 – ungefär som förra året.

- Med tanke på att söksiffrorna går ner i hela landet är det betryggande att se att antalet antagna ökar även i år. Det är högt tryck på vissa mycket populära program som också står för en stor andel av de reservplacerade. Glädjande är också att lärarprogrammen faktiskt har ökat något med tanke på lärarbristen som råder, säger rektor Johan Sterte.

Totalt 13 444 har antagits till kurser och program. Det är en ökning med 414 personer. Samtidigt har antalet reserver minskat med nästan 14% från 13 193. Karlstads universitet ökar också antalet antagna till program, från 4 040 till 4 164.

Det andra antagningsbeskedet kommer 2 augusti.

Mer information

För kommentarer, kontakta rektor Johan Sterte på johan.sterte@kau.se eller 070-538 35 36. För fakta om antagningssiffror, kontakta Christian Tyrfelt på christian.tyrfelt@kau.se eller 054-700 17 77.

UHR, Universitets- och högskolerådet, publicerar en rapport med statistik över antagningen vid första urvalet på uhr.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.