2015-04-22 08:00Pressmeddelande

Forskningsstudie om Sahlströmsgårdens betydelse för dynamik och tillväxt

Sahlströmsgården norr om Torsby är i fokus för en forskningsstudie vid Karlstads universitet. Projektet handlar bland annat om att undersöka Sahlströmsgården som ett exempel på kulturens betydelse för dynamik och tillväxt på en ort.

Sahlströmsgården i Utterbyn norr om Torsby, är ett intressant exempel på kulturen och kulturarvets betydelse för att skapa dynamik och tillväxt. Den nutida anläggningen med konst, hantverk, mat och boende med mera, bygger på den grund från 1800-talet som familjen Sahlström lade. Det var en stor syskonkrets med unika konstnärliga kvaliteter, där de mest kända förmodligen är skulptören Bror Sahlström och de hantverksskickliga systrarna Anna och Ida Sahlström. Gården kom att bli en samlingspunkt för flera av dåtidens unga konstnärer i Sverige.

Både gården och familjen Sahlström är omskrivna i såväl konsthistorien som lokalhistorien, men fortfarande återstår forskning som sätter gården och dess människor i ett idé- och samhällshistoriskt sammanhang. Här finns ett omfattande arkivmaterial, bland annat stora samlingar av brev, räkenskaper, dagböcker och fotografier, som är en rik mylla för forskning.

- Denna ettåriga förstudie gör vi för att kartlägga behov och utvecklingsmöjligheter både inom det vetenskapliga fältet och för publik verksamhet. Vi planerar även för dokumentation av samlingarna, som bara delvis är dokumenterade och katalogiserade. En forskningskonferens, en vetenskaplig artikel och en populärvetenskaplig publikation ligger också med i arbetet, berättar Peter Olausson, lektor i historia vid Karlstads universitet och en av forskarna i projektet.

Peter Olausson kommer tillsammans med Ramona Ivener, lektor i historia och Åsa Bergenheim, rektor vid universitetet och professor i idéhistoria, från och med i höst att ägna stora delar av sin tid åt Sahlströmsgården och familjen Sahlström, som kom att sätta en stark prägel på Värmland och även påverkade svenskt kulturliv i stort.

Forskningsstudien stöds av Wettergrenstiftelsen och förhoppningen är att arbetet ska leda till fortsatt och fördjupad forskning.

För mer information kontakta: Peter Olausson, lektor i historia vid Karlstads universitet, tel 054-700 2111 eller 073-219 2704 eller via e-post: peter.olausson@kau.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.