2017-12-12 07:42Pressmeddelande

​Forskningsprojekt ska skapa besöksplatsens digitala upplevelser

null

Ett nytt treårigt projekt vid Karlstads universitet siktar på att stärka besöksnäringen genom att hitta nya, platsbaserade digitala upplevelser. Tillväxtverket, Region Värmland och universitetet finansierar med sammanlagt 4,8 miljoner kronor.

Projektet, Platsbaserade Digitala Upplevelser, handlar om att skapa just digitala upplevelser med utgångspunkt i den specifika platsen och dess kulturella och naturliga resurser. Syftet är att förhöja besöksupplevelsen och fördjupa berättelsen om platsen.

-Det finns ett uppdämt behov av kompetensutveckling kring digitalisering inom besöksnäringen i Värmland, vilket kan förklara att det här är det tredje projektet på raken inom digitalisering som vi får finansiering till, säger Lotta Braunerhielm, lektor i kulturgeografi och projektledare.

Projektet kommer att väva in kunskap och trender inom digitalisering in i ett innovationsprocess tillsammans med besöksmål i Värmland och informations- och kommunikationsföretag. Forskarna kommer också att utveckla nya metoder för att arbeta med aktörsinvolvering med entreprenörer, besökare, lokalbefolkning och offentliga aktörer.

-Vi har som mål att arbeta med tre besöksmål, så kallade mikrodestinationer, som ska generera tre parallella innovationsprocesser. Resultatet kommer att bli en prototyp till någon form av digital upplevelse. Det kan handla om en app eller någon annan form av teknisk lösning som förhöjer upplevelsen av platsen.

Om projektet

Platsbaserade Digitala Upplevelser löper under tre år och finansieras till 4,8 miljoner kronor av Tillväxtverket, Region Värmland och Karlstads universitet. Det leds inom ramen för forskargruppen Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande, CRS och ingår i forskarmiljön Geomedia vid Karlstads universitet.

Kontakt

För mer information, kontakta Lotta Braunerhielm på lotta.braunerhielm@kau.se eller 054-700 21 98.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.