2023-05-11 07:18Pressmeddelande

Forskningsprojekt om skogsbaserad bioekonomi med på IVA:s 100-lista

Björn Sjöstrand, docent i kemiteknik vid Karlstads universitetBjörn Sjöstrand, docent i kemiteknik vid Karlstads universitet

Forskning om energieffektivisering vid papperstillverkning under ledning av Björn Sjöstrand, var ett av de utvalda projekten när IVA, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, presenterade 2023 års 100-lista. Årets lista fokuserar på forskningsprojekt inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap.

- Jag känner mig mycket hedrad över att min forskning är med på årets 100-lista, säger Björn Sjöstrand, docent i kemiteknik vid Karlstads universitet. Jag är väldigt glad att få representera skogsindustriell forskning och Pro2BE vid Karlstads universitet på en så storinternationell plattform och få chansen att vidare få stöd från IVA med framtida projekt och nya kontakter.

Energieffektiv papperstillverkning

Skogsbaserade material, allt från vanliga kontorspapper till tunna membran av nanocellulosa, har en sak gemensamt: tillverkningsprocesserna hanterar stora mängder vatten. Detta medför stor energiförbrukning för avvattning och torkning. 

- Min forskning går ut på att öka förståelsen för cellulosans växelverkan med vatten vid tillverkningsprocesser i full skala, och bidrar till att borttagningen av vatten kan effektiviseras, säger Björn Sjöstrand. Detta sker utan modifiering av maskinerna, mer kunskap och förändrade mätpunkter är det som krävs. Förutom energibesparingar så ger detta också möjlighet till uppskalning och producerbarhet av nya cellulosabaserade material i befintliga anläggningar. Både maskintillverkare, pappers- och massatillverkare har visat stort intresse för att använda mina processförbättringar.

Om 100-listan

De utvalda forskningsprojekten bedöms utifrån att de har stor potential att komma till nytta genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. 100-listan tas fram av IVA-projektet Research2Business, R2B, som verkar för att Sverige ska vara ledande på att omvandla akademisk forskning, inom tekniska och ekonomiska vetenskaper, till innovation och konkurrenskraft i näringslivet. Projektet drivs i samarbete med Vinnova, PRV, Teknikföretagen, Svenskt Näringsliv, KK-stiftelsen, Almi och Sveriges högskolor och universitet.

För mera information kontakta Björn Sjöstrand, universitetslektor i kemiteknik, på tel 0761 014 843 eller bjorn.sjostrand@kau.se

Länk till projektet på 100-listan:

https://www.iva.se/det-iva-gor/utmarkelser/ivas-100-lista/energi--och-resurseffektiv-tillverkning-av-biomaterial-fran-skogsravara/


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Carina Olsson
Kommunikatör
Carina Olsson
Kommunikatör Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap