2018-01-23 08:40Pressmeddelande

Forskning utan gravitation

null

Solcellsforskningen vid Karlstads universitet har beviljats ett tvåårigt bidrag på totalt 4,1 miljoner kronor från Rymdstyrelsen. Experiment kommer att utföras i ett flygplan där man skapar så kallad mikrogravitation. Syftet är att bättre förstå hur strukturen av det aktiva lagret på solcellen bildas.

- Vid Karlstads universitet bedriver vi sedan många år framgångsrik forskning om polymera solceller, säger Jan van Stam, professor i fysikalisk kemi vid Karlstads universitet. Vi har under förra året arbetat med en ansökan om att få tillgång till denna unika miljö för våra studier av solcellens aktiva lager, det lager där solljuset omsätts till elektricitet. Nu har vi fått positivt besked från ESA, European Space Agency, om att få göra våra experiment under parabolflygningar till hösten 2018. Det känns mycket spännande och såvitt jag vet har inte den här typen av experiment utförts vid parabolflygningar tidigare.Flygplan som stiger och faller
Det går till så att man gör en brant stigning med planet, därefter försätter man planet i fritt fall och då blir gravitationen nära noll för en kort stund. Under den tiden kan experimentet genomföras utan påverkan av gravitationen. Den här metoden används oftast inom forskning i biologi, fysik och medicin, men har hittills nästan inte alls används inom forskning i kemi.

- Den här forskningen kommer att bidra till förståelsen för torkningsprocessen, säger Jan van Stam. Det vill säga det aktiva lagrets övergång från lösning till fast, tunn, film. När man tar bort gravitationen går fas-separationen, det är när de lösta ämnena separeras från varandra, långsammare och det är då möjligt att studera hur materialets struktur förändras mer i detalj. Att kunna förstå och kontrollera den processen har stor betydelse för prestandan och produktionen när det gäller polymera solceller.

De vetenskapliga frågeställningarna i det beviljade projektet är också centrala i det av Karlstads universitet ledda SOLA-konsortiet, finansierat av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.Rymdstyrelsen
Detta är första gången Karlstads universitet får ett projektbidrag från Rymdstyrelsen. Bidraget från Rymdstyrelsen består av 2,6 miljoner kronor till forskningen vid Karlstads universitet och ytterligare 1,5 miljoner kronor till utrustning. Rymdstyrelsen är en central förvaltningsmyndighet under Utbildningsdepartementet med ansvar för statligt finansierad nationell och internationell rymdverksamhet i Sverige vad gäller forskning och utveckling. Rymdstyrelsen är även kontaktorgan för internationellt rymdsamarbete.

För mera information kontakta Jan van Stam, professor i kemi vid Karlstads universitet på tel 0708 196 561 eller jan.van.stam@kau.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.