2022-04-19 06:55Pressmeddelande

Forskning som gör det enklare att handla säkert och mer hållbart på nätet

Porträtt forskare

Vilka hinder möter konsumenter på den digitala marknaden och hur kan dessa motverkas? Detta har forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, tittat närmare på i ett projekt med Konsumentverket. Resultat från forskningen sprids nu i en konsumentupplysningskampanj.

2020 fick Konsumentverket i uppdrag av Sveriges regering att identifiera och analysera hinder för väl fungerande konsumentmarknader och hållbar konsumtion. I uppdraget ingick att identifiera för- och nackdelar med olika typer av åtgärder för att motverka dessa hinder.  

- Konsumenter stöter ofta på olika typer av hinder och utmaningar när de handlar på nätet, så kallade dark patterns, säger Erik Wästlund, docent i psykologi. Dark patterns kan enkelt beskrivas som vilseledande webbdesign och metoder som används för att vilseleda konsumenter - få dem att ta köpbeslut som de från början inte planerat.  

Erik Wästlund har tillsammans med kollegan Agnieszka Kitkowska identifierat, analyserat och kartlagt dark patterns utifrån en beteendeförändringsmodell för att få mer kunskap om dem och hur de kan undvikas - kunskap som kan användas för att upplysa och hjälpa konsumenter. 

Ett specifikt område som forskarna tittat närmare på är avtal och avtalsvillkor. 

- Vi vet att få konsumenter uppmärksammar dessa och att de flesta godkänner avtal och villkor utan att ens läsa dem. Det innebär att relevant och viktig information i hög utsträckning missas, säger Erik Wästlund. 

Forskningsresultaten är sammanställd i rapporten ”Barriers to a well-functioning digital market – effects of visual design and information disclosures on consumer detriment” och har presenterats i olika former både av forskarna och av Konsumentverket. 

- Rapporten innehåller förutom information om hinder också exempel på åtgärder som kan tas för att säkerställa en välfungerande marknad. Forskningen kan vara intressant för såväl lagstiftare och tillsynsmyndigheter och användas för att upplysa konsumenter, konsumentorganisationer och företag. Det är också en grund för framtida forskning och fortsatt utveckling inom området, avslutar Erik Wästlund.

I dag lanserar Konsumentverket en upplysningskampanj, för att sprida resultaten ytterligare och för att upplysa konsumenter, där Erik Wästlund syns i en film om dark patterns på nätet.

För mer information, kontakta: Erik Wästlund, docent i psykologi, 073-835 91 34, erik.wastlund@kau.se Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.


Kontaktpersoner

Kommunikatör
Linda Fridberg
Kommunikatör för Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap