2019-01-16 09:14Pressmeddelande

Forskning om krisberedskap får ny EU-finansiering

null

Ett nytt projekt för behovsdriven forskning och utveckling av verktyg och metoder för IT-baserad krisövning har startat nu vid årsskiftet. Projektet heter CriseIT 2 - Implementing Future Crisis Management Training, och är ett samarbete mellan Karlstads universitet och elva parter i Sverige och Norge, med finansiering från EU:s regionala utvecklingsfond Interreg Sverige- Norge.

CriseIT 2 bygger vidare på den kunskap om digital krisövning som utvecklats inom projektet CriseIT - Preparing for Future Crisis Management, som avslutades vid årsskiftet.

- Det är mycket glädjande att det nya projektet har beviljats finansiering. Vi kommer att fortsätta jobba med behovsdriven forskning och utveckling av användbara verktyg och metoder, men tar det ett steg vidare och fokuserar på användningen ute i organisationer och kommuner. Vår vision är att utveckla ett lättillgängligt, kostnadseffektivt och flexibelt koncept för att öva olika typer av kriser - verktyg och arbetssätt som även kan spridas internationellt, berättar Monika Magnusson, huvudprojektledare och lektor i informatik på Handelshögskolan vid Karlstads universitet.

Målet med det nya CriseIT-projektet är att bidra med kunskap och verktyg som underlättar en fortsatt digitalisering av krisövningsområdet . Bland annat ska vidareutvecklade IT-verktyg, en ”bank” av övningar, utbildningsmaterial och utbildningar samt användarstöd för att planera, genomföra, utvärdera och återföra erfarenheter från digitala krisövningar tas fram.

- Till de effekter vi tror kommer ut av projektet hör även att olika offentliga aktörer ökar sin krisberedskap genom möjligheten till flexibla krisövningar. Att enkelt kunna dela och återanvända övningar gör också på sikt att offentliga resurser kan användas mer effektivt, säger Emelie Hindersson, koordinator i projektet och koordinator vid Centrum för klimat och säkerhet, Karlstads universitet.

Flexibla krisövningar via mobil, dator eller platta
Idag saknas ofta tid och resurser för olika aktörer att både öva tillsammans och att träna på sin egen, individuella roll. Traditionella krisövningar innebär för det mesta att flera olika aktörer samlas och övar tillsammans. Det är lärorikt, men krävande i form av tid och resurser. Övningar via dator, surfplatta eller telefon, oberoende av tid och plats, kan vara ett viktigt komplement som skapar förutsättningar för att öva oftare och med fler personer involverade.

CriseIT 2 kommer att pågå 2019-2021. Totala budgeten är på cirka 11 miljoner kronor, där EU:s regionala utvecklingsfond Interreg Sverige- Norge, insatsområde Inre Skandinavien, står för knappt hälften och projektdeltagarna för resterande del. Projektägare i Sverige är Karlstads universitet och i Norge Högskolen i Innlandet. Samarbetsparter är bland andra Länsstyrelsen Värmland, Fylkesmannen i Innlandet, kommunerna Hamar och Våler i Norge samt Arvika och Årjäng i Sverige, Norskt utdanningscenter, NUSB, samt företagen AppieMode i Sverige och de norska företagen EON Reality och Exigentia.

För mer information kontakta:
Monika Magnusson, huvudprojektledare och lektor i informatik på Handelshögskolan vid Karlstads universitet, monika.magnusson@kau.se, tel: 073-253 21 04.

Emelie Hindersson, koordinator i projektet och koordinator vid Centrum för klimat och säkerhet, Karlstads universitet, emelie.hindersson@kau.se, tel: 070-432 23 61.

Ida Andersson, säkerhetssamordnare i Arvika kommun och deltagare i CriseIT, ida.andersson@arvika.se, tel 0570-81477.

Läs om tidigare resultat på criseit.org

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.