2017-03-15 10:34Pressmeddelande

Forskning om förpackningars egenskaper

null

Livsmedelsförpackningar fyller många funktioner, de ska skydda maten från att bli förstörd och de ska vara så miljövänliga som möjligt. På Karlstads universitet pågår forskning om vilka egenskaper som är viktiga för nya förpackningsmaterial. En ny avhandling handlar om hur man kan hindra syre att komma in i förpackningen.

- Dagens forskning inom det här fältet fokuserar på att hitta alternativa barriärer, det vill säga skydd mot gaser, fett och fukt som kan förstöra maten, säger Åsa Nyflött, doktor i kemiteknik. Det kommer ta tid att helt fasa ut aluminium och dagens plaster, det kommer ske i små steg men med tiden kommer vi att ha miljövänligare livsmedelsförpackningar i nya material.

Barriär mot syre
Åsa Nyflötts har i sin forskning studerat vilka egenskaper som är viktiga för nya förpackningsmaterial och hur man kan åstadkomma de egenskaperna. Syret i luften kan förstöra maten och ett exempel på det är att syre får fett att härskna, vilket gör att maten smakar illa och även kan vara skadlig att äta. Syre är en liten gasmolekyl som lätt tar sig in i förpackningar om det inte finns en barriär. Åsa Nyflött forskar på hur syremolekylerna tar sig igenom barriären och hur man kan hindra att syret kommer in i förpackningen. En avgörande egenskap för nya hållbara material.

- Både maten och förpackningen måste skyddas. Maten måste skyddas för att inte bli förstörd och därmed minimera spill av mat på grund av transportskador. Förpackningen måste i en del fall skyddas från maten för att inte förstöras och även från mekanisk påverkan.

Mindre miljöpåverkan är målet
Det är mindre miljöpåverkan som eftersträvas. Aluminium och plast kan inte bara tas bort utan måste ersättas med någon annat. Ersättningsmaterialet ska ha låg miljöpåverkan och för att uppnå det målet måste det till mer forskning inom området. Det finns potentiella material som ännu så länge har svårt att konkurrera med dagens material. De nya materialen tar i en del fall upp fukt för lätt och då förlorar man barriären.

Forskningen har genomförts inom VIPP, Forskarskolan för värdeskapande i fiberbaserade processer och produkter, vid Karlstads universitet och finansierats av de Stora Enso, KK-stiftelsen och Karlstads universitet.

För mera information kontakta Åsa Nyflött, doktor i kemiteknik på tel 070 385 3158 eller asa.nyflott@kau.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.