2021-06-22 07:09Pressmeddelande

Forskning med betydelse för framtidens läkemedel

Torgny Fornstedt, professorTorgny Fornstedt, professor

Genom ett anslag på cirka 10 miljoner kronor från KK-stiftelsen, kan forskare vid Karlstads universitet starta ett nytt forskningsprojekt för att studera hur modern digitaliseringsteknik kan bidra till kvalitetssäkring och utveckling av läkemedel. Den accelererade framtagningen av vaccin mot covid-19 har gjort att kraven på snabbare utveckling av andra läkemedel också ökat. Den här forskningen kommer ha betydelse för en snabbare och mer kostnadseffektiv utveckling av läkemedel.

Forskargruppen på Karlstads universitet ska studera hur modern digitaliseringsteknik kan bidra vid kvalitetssäkring och utveckling av oligonukleotider, som är bioinspirerade molekyler som ingår i nästa generations läkemedel. Baserat på spetskunskaper i separationsvetenskap, biosensorteknologi och maskininlärning ska projektet undersöka hur modern digitaliseringsteknik kan påskynda utvecklingen av nya metoder för kvalitetskontroll.

 - Vi är mycket glada över forskningsanslaget och ser fram emot att starta projektet tillsammans med våra företagspartners, säger Torgny Fornstedt, professor i analytisk kemi på Karlstads universitet och projektledare för forskningen. Med det här stödet från KK-stiftelsen hoppas vi bli viktiga spelare nationellt. Syntetiserade oligonukleotider har kommit lite i skymundan av regeringens satsningar på biologiska läkemedel. Dock är det att syntetisera, rena upp och kvalitetsgranska denna typ av läkemedel som är den nya riktigt stora utmaningen för läkemedelsindustrin.

Den oerhört accelererade framtagningen av vaccin mot covid-19 har gjort att man även ställer krav på snabbare utveckling av andra läkemedel.

- Med den nya tekniken, som vår forskning ska bidra till, kommer det finnas möjlighet att utveckla läkemedel snabbare och mer kostnadseffektivt utan att tumma på kvaliteten, säger Torgny Fornstedt.

Forskning i samverkan med läkemedelsindustrin

Karlstads universitets samverkansparters i projektet är Agilent Technologies Sweden, Bio-Works Technologies, Cytiva, Scandinavian Gene Synthesis och Astra Zeneca. Projektet som startar under hösten kommer att pågå till 31 december 2024. KK-stiftelsens anslag på nästan 10 miljoner kronor tillsammans med medfinansiering från Karlstads universitet ger en omsättning på cirka 20 miljoner kronor för projektet. 

Ett brett tvärvetenskapligt samarbete säkerställs vid Karlstads universitet genom att forskargruppen inom analytisk kemi ingår i forskningsmiljön Pro2BE, Processer och produkter för en hållbar bioekonomi, och även samverkar med datavetenskap och CTF, Centrum för tjänsteforskning.

För mer information kontakta Torgny Fornstedt, professor i analytisk kemi, på torgny.fornstedt@kau.se eller tfn 073 271 28 90


Om Karlstads universitet

Välkommen till Karlstads universitet! Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.


Kontaktpersoner

Carina Olsson
Kommunikatör
Carina Olsson
Kommunikatör Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap