2021-01-19 16:07Pressmeddelande

Forskning för en bättre skolmiljö med hjälp av IoT

Porträtt forskareErik Wästlund

Forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, ska under de kommande två åren undersöka hur internet of things, IoT, kan användas för att skapa en bättre skolmiljö och stärka elevers hälsa. Projektet genomförs i samverkan med flera aktörer och utgår från en högstadieskola i Arvika kommun.

Fokus för projektet är hur IoT kan användas för att mäta barn och ungas hälsa i skolan. Mätningar som i dag görs med hjälp av samtal och enkäter. 

- Vi ska sammanföra tekniska möjligheter som IoT medför med elevhälsans önskemål, samtidigt som vi bevakar integritetsfrågan. Målet är att försöka kartlägga vilka data det blivande systemet kan komma att leverera och hur detta kan hjälpa elevhälsan att skapa värde och välbefinnande för eleverna, säger projektledare Erik Wästlund, docent i psykologi. 

Datavetenskap och omvårdnad vid Karlstads universitet är också involverade i projektet som genomförs i samverkan med Arvika kommun, DigitalWell Arena, Swegon, Serneke och Scaaler IoT Labs.

Stärka elevers hälsa i skolan
- Den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar och skolan är en bidragande faktor. I projektet kan CTF, och andra aktörer, testa hur IoT-teknik kan användas för att verifiera att elever vistas i en god fysisk och psykosocial skolmiljö samt underlätta för att sätta in åtgärder vid avvikande värden, säger Christian Persman, utvecklingsledare Arvika kommun.

Att mäta fysisk aktivitet och hälsa med hjälp av ny teknik är vanligt bland vuxna och har forskats en hel del inom, bland annat av CTF. 

- Så ser det inte ut när det gäller att mäta hälsa kopplat till studiemiljö eller studieprestation. Här hoppas vi kunna vara med och bidra - både till en ökad samhällsnytta men också till den vetenskapliga litteraturen, säger Erik Wästlund. 

- Det här projektet är ett resultat av CTF:s och Karlstads universitets arbete inom Akademin för smart specialisering och DigitalWell Arena där forskning, innovation och utbildning kopplas ihop i syfte att stärka värmländskt näringsliv och offentlig sektor, avslutar Erik Wästlund.

För mer information, kontakta: Erik Wästlund, docent i psykologi, erik.wastlund@kau.se, 073-835 9134.

Projektet är en del i samverkansprojektet ”IoT för hållbar samhällsnytta och ett bättre liv för alla i en sammankopplad värld”. Det drivs av Arvika kommun till och med 2022 som en del av det strategiska innovationsprogrammet för sakernas internet (IoT Sverige), en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

 Om Karlstads universitet

Välkommen till Karlstads universitet! Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.


Kontaktpersoner

Kommunikatör
Linda Fridberg
Kommunikatör för Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap