2017-01-27 11:19Pressmeddelande

​Forskarstudenter vid Karlstads universitet bäst i Sverige på cybersäkerhet

null

Forskarstudenter från Karlstads universitet tog igår hem segern i Cyber Challenge 2017, arrangerat av Försvarshögskolans Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (FHS/CATS) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), där de agerade experter på nationell cybersäkerhet.

- Vi är otroligt glada och hedrade över detta pris, speciellt med tanke på det hårda arbete vi lagt ner i tävlingen, säger Jenni Reuben, forskarstudent inom datavetenskap och en av deltagarna i laget från Karlstads universitet. Vi har nu höga förväntningar på oss inför europafinalen i Geneve vilket sätter extra press på oss och samtidigt gör det hela väldigt spännande. Extra roligt var det att vi faktiskt slog laget från Försvarshögskolan.

Laget från Karlstads universitet består av de fyra forskarstudenterna Jenni Reuben (Datavetenskap), Nurul Momen (Datavetenskap), Alexandre Sukhov (Centrum för Tjänsteforskning) och Sebastian Dehling (Centrum för Tjänsteforskning) och de har handletts av Lothar Fritsch, docent i datavetenskap vid Karlstads universitet.

Så gick tävlingen till
Inför tävlingen fick alla lag ett scenario att utgå ifrån som handlade om ett förändrat säkerhetspolitiskt läge i vår region vilket gör cyberattacker allt mer vanliga för att nå säkerhetspolitiska mål. Scenariot innebar att en nationell kommission tillsätts för att utveckla krisberedskap för informations- och cybersäkerhetsincidenter på en nationell nivå. De tävlande lagens uppgift var att agera konsulter åt kommissionen och ta fram riktlinjer för hantering av krissituationer kopplade till cyberattacker.

- Utifrån det givna scenariot har vi bland annat jobbat med att analysera attacker, identifiera aktörerna bakom attackerna samt bedöma risker. Vi har utifrån det arbetet producerat en rapport med förslag på riktlinjer för hur kommissionen ska hantera krissituationer kopplade till cyberattacker, berättar Jenni Reuben.

Under tävlingsdagen fick varje lag presentera delar ur sin rapport för en jury bestående av representanter från universitet, myndigheter och företag med koppling till frågor som rör nationell säkerhet och cybersäkerhet.

Laget får tävla vidare i internationell final
Cyber Challenge 2017 är en uttagningstävling till den internationella europafinalen ”Cyber 9/12 Student Challenge 2017” som går av stapeln i Geneve längre fram i vår. Dit har nu laget från Karlstads universitet kvalificerat sig och får sina omkostnader betalda av MSB.

- Jag är otroligt stolt över vårt lag, säger Lothar Fristch, lagets handledare och docent i datavetenskap. Sedan de började med tävlingsuppgiften i december har de tillsammans jobbat mycket hårt med att analysera riktlinjer för cybersäkerhet ur olika perspektiv samt att producera sin rapport.

För mer information kontakta någon av följande:
Lothar Fritsch, handledare för det vinnande laget på +47 968 85 758, lothar.fritsch@kau.se
Jenni Reuben på 054 700 1381, jenni.reuben@kau.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.