2017-04-24 14:14Pressmeddelande

​Forskarstudenter agerade rådgivare i internationell cybersäkerhet

null

Den 20-21 april deltog forskarstudenter från Karlstads universitet i en internationell tävling i cybersäkerhet, arrangerat av den amerikanska tankesmedjan Atlantiska rådet. Tävlingen gick ut på att forskarstudenterna agerade rådgivare i internationella säkerhetsfrågor kopplade till krissituationer orsakade av cyberattacker.

Tidigare i år vann laget, Dr Robot från Karlstads universitet, den nationella tävlingen Cyber Challenge 2017 arrangerat av bland annat MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Genom vinsten erbjöds laget finansiering och möjlighet att delta i den internationella varianten, Cyber 9/12 student challenge 2017.

Tävlade mot United States Military Academy
Under två dagar tävlade Dr Robot mot 24 andra studentlag vid Geneva Centre for Security Policy (GCSP). De andra lagen kom bland annat från United States Military Academy och University of Oxford.

- Två veckor innan tävlingsdagarna fick vi information och en underrättelserapport om påhittade cyberattacker riktade mot sjukhus och vårdsystem. Inför tävlingsdagarna i Geneve förberedde vi en presentation med förslag på riktlinjer för hur attacken borde hanteras ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv, berättar Jenni Reuben, forskarstudent inom datavetenskap vid Karlstads universitet.

Dr Robot tog sig vidare till omgång två av tre
Under första tävlingsdagen fick alla deltagande lag presentera sina förslag på riktlinjer för en jury. 15 av lagen valdes sedan ut att tävla vidare. Under omgång två fick lagen ytterligare underrättelseinformation att använda för att ta fram nya riktlinjer. Laget från Karlstad arbetade med det nya förslaget fram till klockan tre på natten, och några timmar senare presenterades det för en ny jury.

Tävlingen avslutades med en final dit fyra av lagen tog sig vidare baserat på prestation i omgång två. Laget som vann representerade Geneva School of Diplomacy och det bästa svenska laget kom på en tredje plats.

"Utmanande och energikrävande"
- Vi är imponerade och gläds med laget från Svenska Försvarshögskolan som slutade på en tredjeplats i denna utmanande och energikrävande tävling. Utöver själva tävlingen fick vi möjlighet att lära oss mer om cybervärldens utmaningar och konsekvenser för vårt nutida samhälle. Bland annat lyssnade vi till intressanta föreläsare så som ambassadörer och företagsledare inom cybersäkerhetsfrågor, säger Alexandre Sukhov, forskarstudent inom Centrum för Tjänsteforskning vid Karlstads universitet.

Dr Robot bestod av de fyra forskarstudenterna Jenni Reuben (Datavetenskap), Nurul Momen (Datavetenskap), Alexandre Sukhov (Centrum för Tjänsteforskning) och Sebastian Dehling (Centrum för Tjänsteforskning) och de har handletts av Lothar Fritsch, docent i datavetenskap vid Karlstads universitet.

För mer information kontakta Lothar Fritsch, docent i datavetenskap och lagets handledare, på 054-700 1824, lothar.fritsch@kau.se eller Alexandre Sukhov, forskarstudent vid Centrum för Tjänsteforskning och en av deltagarna i laget, på 054-700 1661, alexandre.sukhov@kau.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.