2020-09-02 07:31Pressmeddelande

Forskaren: Låt ditt barn gå eller cykla till skolan!

null

Skolan har startat och i år är det kanske fler föräldrar som låter sina barn gå eller cykla till och från skolan på grund av coronapandemin. Anledningen till trots är det en positiv utveckling, menar forskaren Jessica Westman Trischler vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Inte bara för att begränsa smittspridningen utan också för att det har en positiv påverkan på barns välmående och prestation i skolan.

- Många föräldrar väljer att skjutsa sina barn, oftast på grund av praktiska skäl. Forskning visar att det är bättre att låta barnen själva gå, cykla eller ta bussen till skolan. Då mår de bättre och presterar bättre i skolan. Barnen blir också mer självständiga och trygga i sin närmiljö, säger Jessica Westman Trischler, postdoktor i psykologi vid CTF.

Hon har skrivit en doktorsavhandling om barn och ungas resvanor och faktorer som påverkar detta. Jessica hoppas att forskningen kan motivera och bidra till en utveckling av självständigare och mer hållbara resvanor bland barn och unga.

Dags att omvärdera skolresan
– Barns skolresor handlar om mer än att ta sig till och från skolan – den påverkar hur barnen mår och presterar under resten av dagen, säger Jessica Westman Trischler. Så länge avståndet är rimligt, finns sällan någon egentlig ursäkt att ta bilen. Låt ditt barn gå eller cykla, själv eller tillsammans med dig. Se skolresan som ett bra tillfälle att ge ditt barn en bra start på dagen - och hållbara resvanor att ta med sig in i vuxenlivet.

Även om det bästa är att låta ditt barn gå, cykla eller ta bussen till skolan - gärna tillsammans med kamrater – så är det inte kört om man måste ta bilen. Det går att påverka välmående och prestation hos sina barn genom att aktivera dem.

- Barn som är aktiva under sina skolresor - pratar och umgås med föräldrar, syskon eller vänner är gladare och nöjdare än de barn som sitter tysta för sig själva eller slumrar i bilen. Var aktiv, prata och gör resan till en trevlig stund för umgänge. Det är mitt tips till bilburna föräldrar, avslutar Westman Trischler.

För mer information, kontakta Jessica Westman Trischler, 054-700 12 37, jessica.westman@kau.se.

Länk till doktorsavhandlingen "Drivers of children’s travel satisfaction".

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.