2020-10-08 10:30Pressmeddelande

Forskare vid Karlstads universitet som kan kommentera nobelpriset i fysik och kemi

Claes Uggla, professor i teoretisk fysik, kan förklara och kommentera årets nobelpris i fysik.
claes.uggla@kau.se
070-4163833 , 054-700 21 57

Maria Rova, universitetslektor och programansvarig för läkemedelsanalys - kandidatprogram i kemi, kan förklara och kommentera årets nobelpris i kemi.
maria.rova@kau.se
054-700 17 32

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.